Aanlevervoorwaarden Brandblussers

Euralcode

16.05.05
Niet onder 16 05 04 vallende gassen in drukhouders

Omschrijving

Poederblussers                            < 100%
CO2-blussers                               < 100%
Overige brandblussers               < 100%

De brandblussers moeten intact zijn. Er mogen geen onderdelen, zoals bijvoorbeeld de spuitkop, verwijderd zijn.

Meldingsplicht*

Overige afvalstoffen.
Vrije blusmiddelen.

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Boxpallet                            inclusief boxpalletzak en bodem