Aanlevervoorwaarden Bouw en sloopafval

Omschrijving

Recyclebaar afval dat vrijkomt bij het bouwen, slopen en/of renoveren van bouwwerken. Het percentage
recyclebare afval dient ten minste 70% te bedragen.

Toegestaan

Metsel -en/of betonpuin, betonresten en straatwerk <100%
Harde kunststoffen
Massief en niet verduurzaamd houthardboard, zachtboard, geplastificeerde houtsoorten, spaanplaat,
verzelplaat, gesperst hout of hard hout
Ferro en non-ferro metalen
Papier en karton
Bouwfolie < 30%
Vloerbedekkingsmaterialen zoals tapijt, linoleum en (PVC) vloerzeil
Isolatiematerialen zoals steenwol, glaswol, EPS (piepschuim), houtwolcementplaat < 10%
Glas < 2%
Gips, giboblokken en gasbeton < 5%
Verpakkingsmaterialen < 2%)

Niet toegestaan*

Gevaarlijk (chemisch) afval zoals verfblikken, kitkokers, PUR-bussen, olie of tl buizen e.d.
Asbest of asbest gelijkend materiaal (o.a. eternit, Nieuwe Technologi dakplaat)
Afval vallende onder de destructiewet
Elektrische apparaten zoals wit- en bruingoed
Energiehouders zoals accu’s en baterijen
Verbrande restanten
Verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten onderdelen
Dakafval /Dakbedekkingsmaterialen
Bielzen, geïmpregneerd hout, hout uit water -en funderingswerken, hout wat langere tijd in het water
heeft gelegen
Schoorsteenpuin, roetresten
Landbouwfolie
Banden, ruber en technisch rubber
Grond
Huisvuil (grof) en vuilniszakken
Matrassen en bankstellen
Materialen in poeder– en/of stofvorm
Organisch afval zoals snoeiafval en groente-, fruit-, en tuinafval
Geurend afval
Stoffen die met water, lucht of andere afvalstoffen een explosieve reactie kunnen aangaa