Aanlevervoorwaarden Bouw- en sloopafval (niet herbruikbaar)

Omschrijving

Recyclebaar afval dat vrijkomt bij het bouwen, slopen en/of renoveren van bouwwerken. Het percentage
recyclebaar afval in minder dan 70%

Toegestaan

Vervuild karton/papier
Harde kunststoffen
Vervuilde bouwfolie
Vloerbedekkingsmaterialen zoals tapijt, linoleum en (PVC) vloerzeil > 10%
Isolatiematerialen zoals steenwol, glaswol, EPS (piepschuim), houtwolcementplaat >10%
Glas < 2%
Gips, giboblokken en gasbeton > 5%
Verpakkingsmaterialen > 2%

Niet toegestaan*

Gevaarlijk (chemisch) afval zoals verfblikken, kitkokers, PUR-bussen e.d.
Asbest of asbest gelijkend materiaal (o.a. eternit, Nieuwe Technologi dakplaat)
Energiehouders zoals accu’s en baterijen
Verbrande restanten
Verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten onderdelen
Dakafval /Dakbedekkingsmaterialen
Bielzen, geïmpregneerd hout, hout uit water -en funderingswerken, hout wat langere tijd in het water
heeft gelegen
Schoorsteenpuin, roetresten
Landbouwfolie
Banden, ruber en technisch rubber
Grond
Huisvuil (grof) en vuilniszakken
Matrassen en bankstellen
Materialen in poeder– en/of stofvorm
Organisch afval zoals snoeiafval en groente-, fruit-, en tuinafval
Geurend afval
Wit– en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.