Aanlevervoorwaarden Bont papier

Omschrijving

Papier en karton, waaronder ook kranten en folders, geheel vrij van overig afval, dat direct geschikt is voor hergebruik.

Toegestaan

Papier en/of karton 100%, inclusief (kleuren) drukwerk (kranten/folders)

Niet toegestaan*

Asbesthoudend of asbestgelijkend afval
Ordners en/of ringbanden
Plastic en geplastificeerde onderdelen
Nat papier en/of karton
Organisch afval/verontreiniging
Verbrande papier- en/of kartonrestanten
Verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
Overige (gevaarlijke) afvalstoffen en verontreiniging

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.