Aanlevervoorwaarden Bedrijfsafval

Omschrijving

Alle afvalstoffen die vrijkomen bij het voeren van een bedrijf die niet voor recycling geschikt zijn en in
een verbrandingsinstallatie verwerkt kunnen worden.

Toegestaan

Alle niet-recyclebare maar wel brandbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven. De afmetingen mogen
niet groter zijn groter dan 30 x 30 x 60 cm.
Kantoorafval, kantine afval, verpakkingsmateriaal, papier en karton >95%
Organische reststoffen (etenswaren), blik en/of glas <5%

Niet toegestaan*

Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken
Verbrand afval
Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier of
gewas of schade op kunnen leveren aan de bodem
Asbesthoudend materiaal en op asbest gelijkende materialen
Explosieve afvalstoffen, vuurwerk en lichtpijlen.
Brandend of smeulend afval of stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of
ontbranden
Milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals specifiek
ziekenhuisafval, landbouwfolie, matrassen, autobanden, isolatiemateriaal (glas -en steenwol, EPS) e.d.
Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden en materialen die aan een
dergelijke straling zijn blootgesteld en waarvan verwacht kan worden, dat deze een dergelijke straling
kunnen uitzenden
Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal
waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is
Gekookte etensresten (swill), vlees en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën
Zand, grond, steen en (beton-)puin
Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen zoals specifiek volle verblikken/kitkokers
Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen
Grote massieve, niet-brandbare stoffen
Samengebundelde stoffen, zoals balen papier, folie en kunststoffen
Wit– en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten, baterijen en accu’s

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

Fair use policy

De tarieven per lediging of abonnement zijn gebaseerd op een soortelijk gewicht van 90 kg per m3 voor restafval