Aanlevervoorwaarden Afvalhout C-kwaliteit

Omschrijving

Hout dat een behandeling heeft ondergaan ter verduurzaming op basis van metaalzouten, fluor, borium en organische verbindingen en/of langere tijd in water heeft gelegen.

Toegestaan

Dukdalf hout (hardhout)
Spoorbielzen (ontdaan van metalen platen en bouten)
Geïmpregneerd, gewolmaniseerd of gecreosorteerd of anderzijds verduurzaamd hout
Overige houtsoorten < 5%

Niet toegestaan*

Gevaarlijkafval
Bouw en sloopafval
Trespa
Asbest of asbestgelijkend afval
Verontreinigingen van het hout met andere afvalstoffen zoals textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas e.d.
Rooi- en snoeihout/vers hout
Hout in poeder- en/of stofvorm
Hang en sluitwerk, spijkers, schroeven of bouten groter dan 10 mm doorsnee evenals S-haken
Verbrand hout

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.