Aanlevervoorwaarden Afvalhout B-kwaliteit

Omschrijving

Behandeld hout, of een mix van onbehandeld en behandeld hout (maximaal 2 m)

Toegestaan

Kantoorpapier

Niet toegestaan*

Gevaarlijk afval
Bouw en sloopafval
Bedrijfsafval
C-hout
Trespa
Houtwolcementplaat (Vezelplaat met cementspecie)
Verbrand hout
Verontreinigingen van het hout met andere afvalstoffen zoals textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, plafondplaten, kunststoffen, glas e.d.
Dukdalfhout
Rooi- en snoeihout / vers hout
Rottend of schimmelend hout
Hout stof/zaagsel
Hang- en sluitwerk, spijkers, schroeven of bouten groter dan 10 mm doorsnee evenals S-haken

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.