In veel bedrijven, zoals kantoren, winkels en in de dienstensector bestaat het bedrijfsafval voor een groot deel uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken. Dit afval valt onder de afvalstroom PMD.

Verpakkingsafval verdwijnt bij veel bedrijven nog in de restafvalcontainers. Dat is niet meer nodig, want PMD kan sinds een tijdje ook zakelijk worden gescheiden en gerecycled.  Hoewel de capaciteit voor PMD verwerking in Nederland nog flink kan worden verbeterd, zijn er steeds meer verwerkingsbedrijven die inspelen op de PMD markt. Hierdoor komt er een steeds grotere landelijke dekking voor het inzamelen van zakelijk PMD.

Door uw PMD apart van uw andere afvalstromen in te zamelen, zullen de restafvalcontainers minder snel vol raken. Dat scheelt in kosten én is beter voor het milieu. Bij een goede PMD scheiding kan tot wel 80% van het ingezamelde materiaal worden gerecycled. Hierdoor hoeven er minder nieuwe grondstoffen gewonnen te worden, die al steeds schaarser worden.

Maar de redenen om PMD zakelijk te scheiden heeft meerdere kanten. Zo geeft het een beter imago, klanten verwachten tegenwoordig dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen en bewust omgaan met hun afvalstromen en helpt het bij aan een hogere vraag naar sorteer en recyclecapaciteit. Want hoewel zakelijk PMD voor een groot deel gerecycled kan worden, wordt vanwege de capaciteit een deel nog steeds verbrand met energieterugwinning. Door PMD actief zakelijk te blijven aanbieden zal de industrie investeringen in PMD recycling beter kunnen verantwoorden waardoor de sorteercapaciteit zal toenemen. Wanneer je als bedrijf actief wilt bijdragen aan een betere PMD recycling kan je het beste producten in goed recyclebare verpakkingen aanschaffen en deze verpakkingen bewust bij de bron scheiden.

In de infographic hieronder staat kort uitgelegd hoe ons verpakkingsafval wordt verwerkt.

Nederland koploper

Deze trend zet zich ook landelijk voort. Van alle gebruikte materialen in Nederland in 2016 was 29 procent gerecycled materiaal. Dit was het hoogste percentage van alle EU-28 landen. Tegelijkertijd produceerde Nederland meer afval per inwoner dan gemiddeld in de EU.

 

Zijn jullie al begonnen met het scheiden van PMD? Wastenet inzameling voorziet u van een rolcontainer inclusief oranje klep. Zo wordt PMD scheiden op kantoor net zo gemakkelijk als thuis!

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur