Alle bedrijven die beschikken over een professionele keuken moeten verplicht hun afvalwater laten afvoeren via een aangesloten vetput. Deze put wordt ook wel een vetafscheider genoemd en zorgt ervoor dat plantaardige- en dierlijke vetten geen problemen kunnen veroorzaken in het riool.

Waarom een vetafscheider?

Warmte maakt vet vloeibaar en koelte maakt vet hard. Wanneer het vet net gebruikt is, is het warm en vloeibaar. Wanneer je dit dus samen met water wegspoelt, lijken er weinig problemen te ontstaan. Deze komen echter pas in de riolering. Als het vet afkoelt en stolt, hecht dit vet zich aan de wanden en verstopt dit langzaam het riool, met water- en stankoverlast tot gevolg. Wanneer je plaatsen hebt waar veel horecagelegenheden bij elkaar zitten kan dit snel een groot probleem worden.

Een vetafscheider, ook wel bekend als vetput, helpt dus verstopping tegen te gaan terwijl je gewoon je vieze pannen kunt blijven afspoelen. Deze vetput is een tussenstuk tussen het riool en het bedrijfspand dat het vet en slib opvangt. Maar wanneer moet je een afscheider installeren en aan welke eisen moet deze voldoen?

Wanneer moet ik een vetafscheider plaatsen?

Horecabedrijven en instellingen in de voedingsmiddelenindustrie zijn verplicht om een vetafscheider te plaatsen als het afvalwater een vetconcentratie heeft van meer dan 300 milligram per liter.

 Er zijn echter wel uitzonderingen:

  • Horecabedrijven die voor 1 januari 2008 niet in het bezit waren van een vetput hoeven deze niet alsnog te plaatsen. Dit valt onder het zogenaamde overgangsrecht.
  • Horecabedrijven die voor 1 januari 2008 wel in het bezit waren van een vetvangput, maar bij wie de vetput niet voldoet aan de huidige norm kunnen de oude vetput wel blijven gebruiken.
  • Wanneer je niet genoeg of nauwelijks vethoudende producten bereidt kan je een “maatwerkvoorschrift” aanvragen bij de gemeente. In de meeste gevallen ben je dus niet verplicht om een vetafscheider te plaatsen.

Bedrijven die gebruikmaken van een vetafscheider zijn verplicht deze minimaal één keer per jaar te controleren. Wanneer de vetlaag minimaal 10 cm dik is, moet de vetput worden leeggezogen en schoongemaakt. .

Waar wordt een vetafscheider geplaatst?

Een vetafscheider kan buiten het pand op de openbare weg worden geplaatst. Wanneer hier geen ruimte voor is, bijvoorbeeld in de binnenstad, kan de vetput ook bovengronds tussen de gootsteen, afwasmachine en de waterafvoer geplaatst worden.

Kan ik met een vetafscheider alle olie in de gootsteen gooien?

Ondanks dat de vetput de olie in het water opvangt, is het niet de bedoeling dat al het vet gewoon door de gootsteen wordt gespoeld. De norm is dat het wegspoelen van plantaardige of dierlijke oliën en vetten zoveel mogelijk moet worden voorkomen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden geëist. Er mogen dus geen pannen frituurvet worden weggooit in het riool, maar de pannen mogen met een klein vetlaagje nog wel de afwasmachine in. Dit laagje kan vervolgens door de vetafscheider worden opgevangen. Het is wel gewenst om etensresten met aanhangend vet en sauzen met een papiertje af te vegen voordat het wordt afgespoeld. Ook met afwas- en reinigingsmiddelen moet worden opgepast bij een vetafscheider. Teveel schoonmaakmiddelen kan ervoor zorgen dat het vet gaat emulgeren waardoor er alsnog verstopping kan ontstaan.

Europese normen

Vetafscheiders moeten aan een aantal normen voldoen. Vetafscheiders / vetputten en slibvangputten moeten voldoen aan de NEN-EN 1825-1 en -2 norm. Hier staat in dat de afscheider goed moet worden onderhouden en gereinigd, zodat een goede werking gegarandeerd is en dat het vet regelmatig moet worden verwijderd door een erkende inzamelaar die vermeld staat op de VIHB-lijst. Daarnaast mag de slibopvangruimte voor maximaal 50 % gevuld zijn en mag de vetopslagruimte maximaal 80% gevuld zijn. Dit is een vetlaag van 10 tot 16 cm.

Vanaf 1 september 2006 moeten alle op de Europese markt verkochte olie- en vetafscheiders voldoen aan de NEN-EN-normen en zijn voorzien van een CE-markering, wat betekent dat het product voldoet aan de Europese regelgeving.

Recyling van vetten

Het vet uit de vetput wordt na inzameling naar een vergister gebracht. Hier wordt het omgezet naar onder andere hernieuwbare biobrandstof voor auto’s en vrachtwagens. Het restproduct wordt gebruikt als meststof.

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

[instagram-feed layout=grid]

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur