Feit of fabel? Alles over afval scheiden

Feit of fabel? Alles over afval scheiden

Afvalscheiding wordt gepromoot door door de overheid, we betalen afvalstoffenheffing en is er meer en meer informatie beschikbaar over afvalmanagement en de noodzaak van recyclen. Zo worden we steeds meer bewust van de waarde van ons afval. Toch kan het nog best lastig zijn om niet te verdwalen in de zee van informatie en regels en soms vraag je je wel eens af waarom het ook alweer allemaal zo moest. Daarom hieronder een paar feiten en fabels over het nut van afval scheiden.

Feit of fabel?

Afval scheiden is duur en levert weinig op

Dit is een fabel. In eerste instantie kan de huur van meerdere containers duur lijken, maar het kan ook veel opleveren. Wanneer al het afval in de restafval container terecht komt, zit die snel vol. De container zal vervolgens regelmatig moeten worden geleegd, wat geld kost. Restafval is de duurste afvalsoort om af te voeren, omdat dit afval niet meer gerecycled kan worden. Herbruikbare afvalstromen, waaronder papier en karton, zijn een stuk goedkoper om in te zamelen. Door de opbrengst van deze afvalsoorten kunnen de kosten voor het inzamelen en het verwerken omlaag. Wanneer je door afvalscheiding de restafvalstroom kleiner houdt, zal je maandelijks minder betalen voor afvalinzameling. Daarnaast kunnen de verschillende soorten afval worden gerecycled, waardoor belangrijke grondstoffen minder worden uitgeput. Zo levert het scheiden naast een kostenbesparing ook een milieubesparing op.

Ik betaal al afvalstoffenheffing, afval scheiden is dus niet meer nodig

Fabel. Dat er afvalstoffenheffing wordt betaald is geen reden om afval niet te scheiden. De belasting op afval is ontstaan om een duurzame afvalverwerking te stimuleren. Wanneer dit niet gedaan wordt zal de afvalverwerking minder efficiënt en daarnaast ook duurder worden.

We produceren meer dan 500 kilo afval per persoon per jaar

Feit. Volgens het CBS ligt het aantal afval dat we in Nederland per inwoner produceren al jaren boven de 550 kilo per jaar.

Afval scheiden heeft weinig nut, want uiteindelijk komt het toch weer op één hoop terecht

Dit is niet waar. Een groot deel van het gescheiden ingezamelde afval kan worden gerecycled. Zo wordt er van oud glas nieuw glas gemaakt, van oud papier en karton nieuw papier en kan gft afval worden omgezet in compost. Heel soms komt het wel eens voor dat ingezameld afval wordt afgekeurd. Dit is dan vaak omdat er afval bij zit wat niet in die container hoort. Bijvoorbeeld wanneer er veel plastic bij het gft afval zit. In deze gevallen is de stroom zo vervuild dat het niet meer gerecycled kan worden. Het afval wordt dan samen met het restafval verbrand.

Al die verschillende afvalbakken heeft geen zin. Nascheiding is net zo effectief

Nascheiding wordt wel eens toegepast in bepaalde omstandigheden. Zo wordt er na de verbranding van restafval metaalresten uit het residu gehaald en kunnen metalen blikken voor 95% uit overig afval worden gevist met behulp van een magneet. Toch zullen er veel waardevolle grondstoffen verloren gaan als we geen afval meer scheiden. Papier, glas, textiel en gft-afval wordt onbruikbaar als het bij het restafval terecht komt. Zo zal papier en karton gaan schimmelen als het nat wordt, waardoor de houtvezels niet meer gebruikt kunnen worden voor nieuw papier. Hoewel de technieken voor nascheiding steeds beter worden, is scheiden bij de bron voor bepaalde soorten afval nog steeds de meest effectieve methode.

Bedrijven hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om afval scheiden

Dat klopt. Bij bedrijven komt er over het algemeen veel afval vrij. Daarom is het voor bedrijven verplicht geworden om, waar mogelijk, afval gescheiden in te zamelen. Niet alleen draag je als onderneming bij aan een milieubesparing, maar geef je je werknemers ook meteen het goede voorbeeld. Veel bedrijven zijn al goed op weg met een efficiënte afvalinzameling. Zo komt 65 procent van het ingezamelde papier en karton uit het bedrijfsleven.

Plastic kan niet goed worden gerecycled

Dat is niet waar. Zowel plastic verpakkingen als harde kunststoffen kunnen goed worden gerecycled. Plastic wordt zo veel mogelijk gerecycled tot nieuw plastic of gebruikt als grondstof. Het probleem met plastic afval is dus niet de verwerking, maar de hoeveelheid ervan. Jarenlang werd het merendeel van ons plastic naar China verscheept, maar in 2017 besloot China geen afval meer te importeren. In Europa kampen we daarom op het moment met een overschot aan plastic afval.

Afval scheiden kost veel tijd

Wanneer je je afvalinzameling helemaal opnieuw wilt indelen kan dit tijd kosten. Uitzoeken welke afvalstromen er in het bedrijf voorkomen, welke stromen haalbaar zijn om te scheiden en hoeveel dit gaat kosten is hierbij noodzakelijk. Voordeel is dat wanneer alles eenmaal geregeld is, er nog weinig aandacht aan hoeft worden besteed en het je wél wat oplevert. Gelukkig is er de mogelijkheid om hulp in te schakelen tijdens het proces. Vraag vrijblijvend onze afvalscan aan en wij maken kosteloos een analyse van uw huidige afvalinzameling. Naderhand krijgt u uitgebreid advies over wat afval scheiden u kan opleveren.

Feit of fabel? Alles over afval scheiden

Afvalscheiding wordt gepromoot door door de overheid, we betalen afvalstoffenheffing en is er meer en meer informatie beschikbaar over afvalmanagement en de noodzaak van recyclen. Zo worden we steeds meer bewust van de waarde van ons afval. Toch kan het nog best...

De voordelen van papierafval scheiden

In Nederland zijn we goed in het scheiden van oud papier en karton. Op dit moment wordt zo’n 85% gescheiden ingezameld. Bedrijven zijn hierin een belangrijke schakel. Zo’n 65% van al het ingezamelde papier en karton komt namelijk uit het bedrijfsleven. Volgens...

Containerservice: overal snel en makkelijk een container bestellen

Aannemers, klussers en hoveniers opgelet! Heb je regelmatig containers nodig voor opdrachten? En ben je het zat om voor elke opdracht weer een nieuw bedrijf in de buurt te moeten zoeken? Dan hebben wij de oplossing.Afval is tegenwoordig best een klus geworden. Je wilt...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

De voordelen van papierafval scheiden

De voordelen van papierafval scheiden

In Nederland zijn we goed in het scheiden van oud papier en karton. Op dit moment wordt zo’n 85% gescheiden ingezameld. Bedrijven zijn hierin een belangrijke schakel. Zo’n 65% van al het ingezamelde papier en karton komt namelijk uit het bedrijfsleven. Volgens stichting Papier Recycling Nederland wordt er per jaar 1.500.000 ton papier en karton gebruikt door bedrijven.

Ondanks dat we in Nederland goed bezig zijn op het gebied van papierrecycling, wordt afval nog niet in elke onderneming gescheiden. Zonde, want papier en karton zijn een van best recyclebare afvalstromen. Daarnaast kan het voor uw onderneming ook een flinke kostenbesparing opleveren als deze afvalstroom gescheiden wordt aangeboden.

Kostenbesparing

Wanneer er veel papier en karton in de restafvalcontainer verdwijnt is dit niet alleen onvoordelig voor het milieu, maar ook voor uw facturen. Restafval is een dure afvalstroom, dus deze kan het best zo klein mogelijk gehouden worden. Papier en karton is de goedkoopste afvalsoort om af te voeren, dus wanneer deze volume uit de restafvalstroom wordt gehaald kan dit op maandbasis flink in kosten schelen. Ook wordt het milieu onnodig uitgeput wanneer recyclebare afvalstromen bij het restafval terecht komen. Nieuwe papiervezels verkrijgen is veel milieu intensiever dan gebruikt papier en karton recyclen.

Opbrengst

Papier en karton is goedkoop afval om af te laten voeren. Voor grote hoeveelheden ontvangt u zelfs een opbrengst. Dit gaat vaak om volumes van meer dan 1000 kilo. Hoeveel je hiervoor precies ontvangt verschilt. De marktprijzen van oud papier en karton fluctueren namelijk sterk. Sinds China begin 2018 is gestopt met de import van afval uit de rest van de wereld, kampen we met een overschot op de Europese markt. Dit heeft vooral invloed op plasticafval, maar ook de papiermarkt wordt hierdoor geraakt. Hierdoor is de papierprijs afgelopen jaar iets gedaald. Bij de inzameling van papier en karton wordt rekening gehouden met deze schommelde prijzen. De fluctuerende waarde heeft vooral invloed op gemengd papier zoals folders, tijdschriften, vakbladen en kranten. Kantoorpapier heeft over het algemeen een positieve waarde. 

Recycling

Papier wordt gemaakt van houtvezels. Wanneer oud papier en karton wordt gerecycled hoeven er minder bomen gebruikt te worden. Houtvezels kunnen uit verschillende boomsoorten worden gehaald, maar dus ook uit oud papier. Papier is namelijk voor 100% recyclebaar. Helaas breken de houtvezels bij elke recycling wel een stukje af waardoor ze maximaal zeven keer kunnen worden hergebruikt.

Recyclingproces

Het ingezamelde papier en karton wordt gesorteerd, gereinigd en vermalen. Hierdoor komen de papiervezels los en ontstaat een vezelbrij, ook wel pulp genoemd. Vervolgens wordt vervuiling zoals nietjes, plastic, plakband of paperclips uit de massa gehaald. Hiervoor worden bepaalde zeeftechnieken gebruikt. Vaak wordt in dit proces ook de inktresten verwijderd door flotatie. Met gebruik van lucht worden de inktresten naar de oppervlakte gedreven. Als laatste wordt de pulp gebleekt met zuurstof, waterstofperoxide of ozon. Dit bleekproces is alleen nodig als er vervolgens weer wit papier van wordt gemaakt. Na het bleken is de pulp klaar om geperst te worden tot nieuw papier. 

Papierrecycling gaat het best wanneer het ingezamelde papier van goede kwaliteit is. Als ondernemer kan je dit stimuleren door op een aantal puntjes te letten. Zo moet oud papier voor een goede recycling vrij zijn van vuil zoals voedselresten of andere besmettingsbronnen. Ook is het verstandig om te letten op vervuiling zoals kunststof en metaal en andere materialen die niet van papier zijn. Wanneer het papier nat is kan er schimmelvorming ontstaan. Hierdoor worden houtvezels afgebroken, waardoor het papier niet meer gerecycled kan worden. Ook bacteriën uit voedselresten kunnen de houtvezels afbreken.

Verse houtvezels

Door de goede papierrecycling in Nederland wordt al het nieuwe papier en karton voor 85% gemaakt van gerecyclede houtvezels. Wanneer er toch gebruikt wordt gemaakt van nieuwe houtvezels worden de productiebossen in Europa aangebroken. Dit zijn gecertificeerde duurzaam beheerde bossen. De bomen uit deze bossen worden met zorg verbouwd, geoogst en opnieuw geplant.

 

Rolcontainers gratis geplaatst

Oud papier en karton kan het beste los van het restafval ingezameld worden in een aparte rolcontainer. Wanneer u een container bij ons aanvraagt wordt deze binnen een week gratis geplaatst. Bij grote hoeveelheden kan er ook een afzetcontainer of een perscontainer worden geplaatst. Heeft u meer afvalstromen? Neem dan contact met ons op of doe de gratis afvalscan voor vrijblijvend advies.

Feit of fabel? Alles over afval scheiden

Afvalscheiding wordt gepromoot door door de overheid, we betalen afvalstoffenheffing en is er meer en meer informatie beschikbaar over afvalmanagement en de noodzaak van recyclen. Zo worden we steeds meer bewust van de waarde van ons afval. Toch kan het nog best...

De voordelen van papierafval scheiden

In Nederland zijn we goed in het scheiden van oud papier en karton. Op dit moment wordt zo’n 85% gescheiden ingezameld. Bedrijven zijn hierin een belangrijke schakel. Zo’n 65% van al het ingezamelde papier en karton komt namelijk uit het bedrijfsleven. Volgens...

Containerservice: overal snel en makkelijk een container bestellen

Aannemers, klussers en hoveniers opgelet! Heb je regelmatig containers nodig voor opdrachten? En ben je het zat om voor elke opdracht weer een nieuw bedrijf in de buurt te moeten zoeken? Dan hebben wij de oplossing.Afval is tegenwoordig best een klus geworden. Je wilt...

Papier- en karton containers

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

Containerservice: overal snel en makkelijk een container bestellen

Containerservice: overal snel en makkelijk een container bestellen

Aannemers, klussers en hoveniers opgelet! Heb je regelmatig containers nodig voor opdrachten? En ben je het zat om voor elke opdracht weer een nieuw bedrijf in de buurt te moeten zoeken? Dan hebben wij de oplossing.

Afval is tegenwoordig best een klus geworden. Je wilt als bedrijf bewust met je afval omgaan, maar je wilt er ook niet te veel tijd aan kwijt zijn. Er zijn veel verschillende afvalstromen en talloze containers om uit te kiezen. Daarnaast zijn er in Nederland ook nog eens een hoop afvalbedrijven waar je deze containers bij kan bestellen. En wie levert nou ook alweer in welke regio?

Overal een container huren

Met de Wastenet containerservice kun je altijd en overal gemakkelijk een container bestellen. Dit kan online, via de mail, whatsapp, of door even snel te bellen met je vaste aanspreekpunt.

Landelijk

Omdat Wastenet samenwerkt met meer dan 50 inzamelaars door het hele land, kunnen wij in elke plaats een container leveren. Een klus in het uiterste puntje van Nederland, in een afgelegen dorp of midden in de randstad? Door ons grote netwerk is dit geen probleem. Geef door waar en wanneer je klus start en wij zorgen dat de container er staat wanneer je begint. Het tarief voor de containers is altijd hetzelfde, dus geen onverwachte kosten!

Eén aanspreekpunt, één factuur

Bij Wastenet is er één persoon die al jouw containerzaken regelt. Wil je advies over weke containers je voor welke klus het beste kan bestellen? Jouw contactpersoon heeft het antwoord. Last minute een container nodig? We gaan voor je aan de slag! En ondanks dat er verschillende bedrijven worden ingezet voor jouw containers, krijg je één overzichtelijke factuur. Maandelijks of per kwartaal.

Test het zelf

Binnenkort een klus op de planning staan? Test de Wastenet containerservice. Vraag direct een container aan of geef even een belletje voor meer informatie.

 

Liever eenmalig of als particulier bestellen? Dat kan via onze webshop Containeronline.

 

Feit of fabel? Alles over afval scheiden

Afvalscheiding wordt gepromoot door door de overheid, we betalen afvalstoffenheffing en is er meer en meer informatie beschikbaar over afvalmanagement en de noodzaak van recyclen. Zo worden we steeds meer bewust van de waarde van ons afval. Toch kan het nog best...

De voordelen van papierafval scheiden

In Nederland zijn we goed in het scheiden van oud papier en karton. Op dit moment wordt zo’n 85% gescheiden ingezameld. Bedrijven zijn hierin een belangrijke schakel. Zo’n 65% van al het ingezamelde papier en karton komt namelijk uit het bedrijfsleven. Volgens...

Containerservice: overal snel en makkelijk een container bestellen

Aannemers, klussers en hoveniers opgelet! Heb je regelmatig containers nodig voor opdrachten? En ben je het zat om voor elke opdracht weer een nieuw bedrijf in de buurt te moeten zoeken? Dan hebben wij de oplossing.Afval is tegenwoordig best een klus geworden. Je wilt...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

De regels voor bedrijfsafval

De regels voor bedrijfsafval

In ieder bedrijf ontstaat afval. Waar de een elke dag een stuk of drie bouwcontainers vult, doet de ander weken met een rolcontainer. Toch gelden er voor iedereen regels voor bedrijfsafval. Maar waar moet je als ondernemer allemaal precies op letten?

 

Wat is bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is al het afval dat geproduceerd wordt binnen een bedrijf. Dit kan gaan om alle afvalstromen van restafval, bouwafval tot chemisch afval. Waar huishoudelijk afval door de gemeente wordt opgehaald, bent je als bedrijf zelf verantwoordelijk voor de inzameling en het afvoeren van afval. De regels voor bedrijfsafval kunnen per gemeente iets afwijken, al zal dat gaan om kleine verschillen. Het is daarom aan te raden ook even bij uw eigen gemeente te informeren.

 

Is het verplicht bedrijfsafval te scheiden?

Ja. Bedrijven zijn verplicht om afval gescheiden aan te bieden, tot zover dit mogelijk is. In Nederland geldt het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3), waarin is vastgesteld dat zoveel mogelijk materialen hergebruikt en gerecycled moeten worden. Het afvalbeheerplan ondersteunt de transitie naar een circulaire economie, waar we in Nederland op lange termijn naar toe willen.

Het scheiden van afval geldt alleen als dit mogelijk is. Dit betekent dat als je als bedrijf te weinig afval hebt, alleen niet recyclebare afvalstoffen produceert, of als het niet mogelijk is om een gescheiden inzameling te realiseren,  je niet verplicht bent om te scheiden.

Gevaarlijk afval dat schadelijk is voor mens, dier en milieu moet wel altijd gescheiden worden aangeboden. Daarnaast wordt het gestimuleerd om goed recyclebare afvalstoffen zoals, papier/karton, glas, organisch afval, hout, textiel, metaal en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. Bepaalde afvalsoorten mogen in beperkte mate bij het restafval. Zo mogen er bijvoorbeeld 500 plastic bekers per week bij het restafval, 3 kilo piepschuim (EPS) en vijf autobanden.

Kostenbesparing

Afval scheiden is niet alleen goed voor het milieu, maar het brengt ook financiële voordelen met zich mee. Veel afvalsoorten zijn goedkoper als ze apart afgevoerd worden. Zo is papier en karton een van de goedkoopste afvalsoorten terwijl restafval een van de duurste afvalsoorten is.

 

Moet ik mijn bedrijfsafval aanmelden?

In enkele gevallen is het nodig om bedrijfsafval aan te melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Dit is echter alleen nodig als je zoveel afval produceert dat het binnen het bedrijf moet worden opgeslagen. Deze aanmeldplicht geldt alleen voor bouw- en sloopafval, groenafval dat gecomposteerd wordt of voor verontreinigde grond en bagger.
Het opslaan van de meest voorkomende afvalstromen zoals papier en karton, metaal, plastic, glas, banden, accu’s en elektrische apparaten hoeft niet gemeld te worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de afvalinzamelaar.

Het is daarnaast wel belangrijk om te zorgen voor een goede administratie. In het geval van controle moet u kunnen aantonen wat er gebeurt met het bedrijfsafval. Zo wordt er verwacht dat u het contract met uw afvalinzamelaar, de begeleidingsbrieven en de facturen vijf jaar bewaard.

 

Wat kost het inzamelen van bedrijfsafval?

De kosten voor het inzamelen en afvoeren van bedrijfsafval liggen bij de inzamelaar. Deze kosten worden onder andere bepaald door de huur van de containers, het vervoeren van het afval en de verwerkingskosten. Vaak verschillen verschillende stromen afval in prijs. Dit heeft te maken met het verwerkingsproces. Restafval wordt bijvoorbeeld niet meer nagescheiden en gaat meteen in de verbrandingsoven in. Daarom is deze stroom duurder dan afvalstromen die goed te recyclen zijn.

Waarom kiezen voor Wastenet?

Wij hebben een groot netwerk van meer dan 50 inzamelaars door heel Nederland. Per postcodegebied en per afvalsoort wordt bekeken welke inzamelaar het beste kan worden ingeschakeld. Dit bedrijf legt de minste kilometers af en kan deze afvalsoort tegen het gunstigste tarief verwerken. Veel inzamelaars kunnen meerdere afvalsoorten verwerken, maar zij hebben zich vaak in één of enkele verwerkingsprocessen gespecialiseerd. Andere afvalstromen worden dan uitbesteed of op een minder efficiënte (dus kostbaarder) manier verwerkt.

 

Bedrijfsafval afvoeren door de gemeente

Als u weinig bedrijfsafval heeft of afval dat lijkt op huishoudelijk afval, kunt u uw bedrijfsafval laten ophalen door de gemeente. De gemeente is niet verplicht uw bedrijfsafval te accepteren en zal reinigingsrecht berekenen. Hoeveel dit bedrag is verschilt per gemeente.

Feit of fabel? Alles over afval scheiden

Afvalscheiding wordt gepromoot door door de overheid, we betalen afvalstoffenheffing en is er meer en meer informatie beschikbaar over afvalmanagement en de noodzaak van recyclen. Zo worden we steeds meer bewust van de waarde van ons afval. Toch kan het nog best...

De voordelen van papierafval scheiden

In Nederland zijn we goed in het scheiden van oud papier en karton. Op dit moment wordt zo’n 85% gescheiden ingezameld. Bedrijven zijn hierin een belangrijke schakel. Zo’n 65% van al het ingezamelde papier en karton komt namelijk uit het bedrijfsleven. Volgens...

Containerservice: overal snel en makkelijk een container bestellen

Aannemers, klussers en hoveniers opgelet! Heb je regelmatig containers nodig voor opdrachten? En ben je het zat om voor elke opdracht weer een nieuw bedrijf in de buurt te moeten zoeken? Dan hebben wij de oplossing.Afval is tegenwoordig best een klus geworden. Je wilt...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

Overstappen van afvalmanager, waar moet je allemaal op letten?

Overstappen van afvalmanager, waar moet je allemaal op letten?

Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor de inzameling van uw bedrijfsafval. Dit wordt niet zoals het huisafval door de gemeente ingezameld. U kunt uw afvalzaken natuurlijk helemaal zelf regelen, of u kunt een contract afsluiten met een erkende inzamelaar. Maar wat als u niet meer tevreden bent? Of als u bij een andere aanbieder een betere regeling kunt krijgen? Hoe stap je dan over van afvalmanager?

Net als bij een telefoonabonnement wilt u de mogelijkheid hebben om van aanbieder te kunnen veranderen als u niet tevreden bent over de service of als u denkt meer voordeel te kunnen halen uit een ander abonnement. Met een afvalcontract gaat dit in de praktijk vaak wat lastiger. Veel afvalcontracten worden namelijk afgesloten voor de duur van 60 tot 84 maanden, waardoor je als ondernemer dus ruim zeven jaar onder de pannen bent.

Langdurige contracten

In 2016 werd er door MKB Nederland gewaarschuwd voor zogenaamde ‘wurgcontracten’, waarbij het niet duidelijk was dat het om een contract voor zoveel jaar ging. Tussentijds opzeggen was bij deze contracten niet mogelijk. De regeling dat een contract na een bepaalde tijd maandelijks opzegbaar moet zijn geldt niet voor ondernemers. Ook kan er geen aanspraak worden gemaakt op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, waar consumenten door beschermd worden.

Toch is het nog steeds een van de normaalste zaken dat er contracten van vijf tot zeven jaar worden afgesloten voor de inzameling van bedrijfsafval. Wél is elk bedrijf verplicht om duidelijk aan te geven dat het om een contract van zoveel jaar gaat en of het mogelijk is om het contract tussentijds stop te zetten.

 

Jaarlijkse contracten

Wij vinden langdurige contracten echter niet meer van deze tijd en daarom zijn we overgestapt naar contracten van één jaar. We rekenen er op dat u voor ons blijft kiezen omdat u tevreden bent met onze dienstverlening.

 

Waar moet u op letten bij het sluiten van een overeenkomst?

Op het moment dat u een contract gaat afsluiten met een afvalinzamelaar is het goed om bij een aantal zaken stil te staan.

 

1. Kosten

Niemand vindt het leuk om voor afval te betalen, maar het is wel noodzakelijk. Afval lost namelijk niet vanzelf op (vooral plastic niet). Daarom betalen particulieren afvalstoffenbelasting aan de gemeente en betalen bedrijven voor het afval dat binnen hun bedrijf geproduceerd wordt. U betaalt factuurkosten die van te voren zijn vastgelegd met de inzamelaar. Onder andere voor de huur van de (rol)containers, het vervoer van het afval naar de afvalverwerker en de verwerkingskosten. Tip: bekijk kritisch waar de kosten vandaan komen en kies voor een inzamelaar die transparant is over de kosten. Veel commerciële inzamelaars rekenen bijvoorbeeld milieuheffing. Dit is geen wettelijke kostenpost.

Ondanks dat afval geld kost, is het ook mogelijk om geld te besparen met afval. Kies een bedrijf dat uw afvalkosten inzichtelijk kan maken en kan laten zien waar besparingsmogelijkheden zijn. Restafval is bijvoorbeeld een erg dure afvalsoort om af te voeren, terwijl papier en karton een van de goedkoopste afvalstromen is. Daarnaast adviseert een goede afvalmanager over hoe u uw afvalinzameling zo efficiënt mogelijk kan inrichten.

Op bedrijfsterreinen kan er soms ook gebruik gemaakt worden van de ondergrondse container van de gemeente. De kosten hiervoor kunnen soms aanzienlijk hoger zijn dan als het afval gescheiden wordt ingezameld. Vergelijk dit dus goed.

 

2. Afvalstromen binnen het bedrijf

Afval scheiden loont. Maar een grote container die maar niet vol komt heeft geen nut en kost alleen maar geld. Maak daarom een overzicht van welke afvalstromen er binnen uw bedrijf het meeste voorkomen. Zo kunt u zien hoeveel afvalcontainers u nodig heeft en welke maten bij het bedrijf past.

 

3. Frequentie

Een ander belangrijk punt is de frequentie van de ledigingen. Tijdens het afsluiten van het contract legt u vast hoe vaak de container geleegd moet worden. Dit kan bijvoorbeeld twee keer per week of zelfs één keer per maand. Bij grote hoeveelheden van hetzelfde afval is het interessant om te kijken of het afvalvolume op  locatie kan worden verminderd. Piepschuim (EPS) neemt bijvoorbeeld veel plaats in een container in. Met een speciale pers kan dit compact gemaakt worden. Hierdoor zal de container minder vaak geleegd hoeven worden, wat scheelt in ledigingskosten.

 

4. Contractvoorwaarden

Vraag informatie op bij verschillende inzamelaars en lees de contractvoorwaarden goed door. Teken nooit ter plekke bij een verkoper, maar neem altijd rustig de tijd om het contract door te nemen. Ga voor uzelf na waar u zich prettig bij voelt. Zet u het contract liever voor een aantal jaar vast of wilt u de mogelijkheid om snel te kunnen wisselen van bedrijf? Kiest u voor een totaalontzorger of heeft u tijd over om dit allemaal zelf te regelen? Lees ook altijd goed de kleine letters en zorg dat u weet wat u belangrijk vindt. Dit kan bijvoorbeeld een mooi startpunt zijn om te kiezen voor bedrijven die duurzaamheid belangrijk vinden en mee willen werken aan een circulaire economie.

 

Wat kan Wastenet voor u betekenen?

Wastenet neemt al uw afvalzorgen uit handen. We kunnen uw oude afvalcontract bekijken en beoordelen. Ook brengen we de afvalstromen binnen uw bedrijf opnieuw in kaart. Als u een meerjarig contact heeft bij een andere aanbieder kunnen wij die helaas niet eerder laten stoppen. Wél kunnen we de zorg van het opzeggen en overstappen uit handen nemen. Wij nemen contact op met uw oude aanbieder en beëindigen uw afvalcontract. Nadat de einddatum van het oude contract is verstreken zal uw nieuwe contract bij ons pas in gaan. Of dat nou over drie maanden of drie jaar is. U zult dus nooit dubbele kosten hebben.

Daarnaast hebben we een groot netwerk, waardoor we niet afhankelijk zijn van één inzamelaar. Wij plaatsen onze eigen rolcontainers en geven opdracht aan de inzamelaar deze te legen. Mochten de wensen aan uw kant of de mogelijkheden aan onze kant wijzigen, kunnen we, zonder dat u daar hinder van ondervindt, een andere inzamelaar inschakelen.

Denkt u ook aan overstappen? Vraag hieronder vrijblijvend onze afvalscan aan.

 

Gratis afvalscan

Aanvraagformulier gratis afvalscan
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Feit of fabel? Alles over afval scheiden

Afvalscheiding wordt gepromoot door door de overheid, we betalen afvalstoffenheffing en is er meer en meer informatie beschikbaar over afvalmanagement en de noodzaak van recyclen. Zo worden we steeds meer bewust van de waarde van ons afval. Toch kan het nog best...

De voordelen van papierafval scheiden

In Nederland zijn we goed in het scheiden van oud papier en karton. Op dit moment wordt zo’n 85% gescheiden ingezameld. Bedrijven zijn hierin een belangrijke schakel. Zo’n 65% van al het ingezamelde papier en karton komt namelijk uit het bedrijfsleven. Volgens...

Containerservice: overal snel en makkelijk een container bestellen

Aannemers, klussers en hoveniers opgelet! Heb je regelmatig containers nodig voor opdrachten? En ben je het zat om voor elke opdracht weer een nieuw bedrijf in de buurt te moeten zoeken? Dan hebben wij de oplossing.Afval is tegenwoordig best een klus geworden. Je wilt...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

Kantoorafval scheiden. 5 Tips voor afvalscheiding op de werkvloer

Kantoorafval scheiden. 5 Tips voor afvalscheiding op de werkvloer

Samen met het bedrijf, groeit ook het kantoorafval. Waar het thuis zo simpel is om afval te scheiden, kan het op kantoor best ingewikkeld lijken. Verschillende afdelingen voorzien van de juiste prullenbakken, uitzoeken welke afvalstromen er voorkomen in het bedrijf. Het voelt als veel werk, maar het kan ook veel opleveren.

Wat kan afval scheiden opleveren?

Door slim om te gaan met afval kan je geld besparen, maak je je collega’s bewust van hun afvalgebruik en werk je mee aan een duurzamer klimaat. Daarnaast zijn bedrijven wettelijk verplicht om afval te scheiden. Zo mag papier en karton, folie, puin en klein chemisch afval helemaal niet bij het restafval terecht komen. Ik heb een aantal tips verzameld om je op weg te helpen met de afvalinzameling op kantoor. En kom je er na deze tips nog niet helemaal uit? Dan kom ik gratis bij u langs om te helpen.

Tip 1: Creëer een gezamenlijk doel

Afval scheiden begint met bewustwording. Een veelgehoord argument is nog steeds ‘het komt uiteindelijk toch op dezelfde hoop terecht’. Soms gebeurt het inderdaad dat apart ingezameld afval (bijvoorbeeld plastic) alsnog op de restafvalstapel terecht komt, maar dat is een uitzondering. We zamelen afval apart in zodat het gerecycled kan worden en er nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zo gaan er geen grondstoffen verloren en werken we langzaam toe naar een circulaire economie. Leg aan collega’s uit waarom het belangrijk is om afval te scheiden, zodat er een gezamenlijk doel ontstaat, en complimenteer en motiveer elkaar. Op deze manier zal het scheiden snel geïntegreerd zijn in het dagelijkse kantoorleven.

It’s all about the money

En dan is er altijd nog het financiële voordeel. Hoe beter het afval van elkaar gescheiden wordt, hoe kleiner de stroom restafval is. Restafval is de duurste afvalsoort om af te voeren, omdat het niet meer verwerkt wordt en meteen de verbrandingsoven in gaat. Gescheiden afval laten afvoeren is bijna altijd goedkoper dan als je alles als restafval aanbiedt.
Zo houd je het volume restafval laag, wat je terug gaat zien in de cijfers. Zeg maar gedag tegen hoge facturen!

Tip 2: Plaats de afvalbakken strategisch

Door het gebrek aan de juiste faciliteiten lukt het scheiden van afval op kantoor vaak niet. We houden als mensen nu eenmaal van gemak en nemen genoegen met de voor ons afval dichtstbijzijnde prullenbak. Daarnaast is onze agenda al overvol en als je constant op zoek moet naar de juiste prullenbak, kost dat tijd. Kostbare tijd. Als de prullenbakken op een vaste, centrale plaats staan, waar iedereen goed bij kan, wordt het scheiden een stuk makkelijker. Geef daarnaast bijvoorbeeld met borden en/of kleuren aan welke prullenbak voor wat is, zodat daar geen twijfel over kan bestaan. Het loont om restafvalbakken naast bureaus weg te halen, zodat je in haast en achteloosheid niet alsnog alles bij het restafval gooit. Zet hier in plaats van een restafvalbak een papierbak neer. Papierafval sluipt er op kantoor namelijk snel in en zo kan je het makkelijk scheiden.

Tip 3: Laat de afvalbakken regelmatig legen

Niets zo frustrerend als een volle prullenbak. Doe jij zo je best om het in de juiste bak te gooien, past het er niet meer bij.  Dan ben je genoodzaakt om het alsnog in de verkeerde bak te gooien en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zonde van alle moeite en je voelt je er waarschijnlijk ook nog eens slecht door. Maak het jezelf en je collega’s makkelijk door de bakken regelmatig te laten legen.

Tip 4: Breng de afvalstromen in kaart

Welke afvalbakken er geplaatst moeten worden is in ieder bedrijf anders. Daarom is het belangrijk om eens goed te kijken welke soorten afval er het meest voorkomen in jouw werkomgeving. Op kantoor komen over het algemeen de volgende afvalstromen het meest voor:

 

Papier en karton

Papier en karton wordt al goed gescheiden op de meeste kantoren in Nederland. Bij elke printer vind je vaak een papierbak en soms staat er zelfs een kartonpers op het buitenterrein. We zijn goed bezig dus! Toch zijn er nog een aantal zaken waar op gelet kan worden. Vervuild papier en karton kan bijvoorbeeld (nog) niet gerecycled worden en hoort dus bij het restafval. Denk hierbij aan lege pizzadozen, met pizzaresten en vetvlekken of papieren koffiebekers die nog niet helemaal leeg zijn. Als vervuild papier of karton alsnog bij het papier- en kartonafval wordt gegooid kan het de rest vervuilen, waardoor al het afval niet meer gerecycled kan worden. Onder papier- en karton afval hoort onder andere printpapier, kantoorpapier, enveloppen, tijdschriften, kranten, reclamedrukwerk en folders, kartonnen dozen en inpakpapier. Vergeet ook de kleine papier- en kartonproducten niet,  bijvoorbeeld wc-rollen, paperclipdoosjes en post-its. Voor vertrouwelijke documenten geldt een andere inzameling.

 

GFT

Organisch afval afvoerenIn een kantooromgeving denk je niet snel aan groente-fruit en tuinafval. Toch komt dit ook veel voor.
Denk maar aan planten en bloemen om het kantoor op te fleuren, etensresten die na de lunch in de restafvalbak worden gegooid, koffieprut en afval uit de bedrijfskantine of keuken. Zonde om dit niet apart in te zamelen want het kan worden gebruikt voor het maken van biogas en compost.

 

PMD

Plastic, metaal en drinkverpakkingen (pmd) worden particulier steeds meer ingezameld. Op kantoor wordt dit vrijwel nog niet gedaan, maar Wastenet is aan het onderzoeken of dit in de toekomst mogelijk is.

 

Plastic foliePlastic folie inzamelen

Plastic folie wordt veel gebruikt bij het verpakken en inpakken van dozen. Folie is beschermend en wordt gebruikt om producten zonder schade van A naar B te vervoeren. Plastic folie kan gescheiden worden ingezameld in een foliezak. De zakken worden samen met een papier/karton container afgevoerd. Gerecycled folie kan worden omgezet in energie of er kunnen weer nieuwe grondstoffen van worden gemaakt.

 

Klein chemisch afval

Lampen, TL-buizen, lege batterijen, rookmelders, toners en inktcartridges. Het valt allemaal onder klein chemisch afval. Een goede inzameling hiervan is belangrijk, want het zijn erg milieuonvriendelijke producten.

 

Flessenglas scheiden inzamelen

Flessenglas

Deze vorm komt vaak niet in grote mate voor op kantoor, maar is toch interessant om te noemen. Glas is namelijk 100% recyclebaar. Dus gooi de flessen wijn van de vrijdagmiddagborrel niet bij het restafval, maar gooi ze in de glasbak. Wat wél bij het restafval mag zijn thee- en drinkglazen. Deze hebben een ander smeltpunt en kunnen dus niet gerecycled worden zoals flessenglas.

 

Tip 5: Voorkomen is beter dan genezen, kantoorafval verminderen

Helemaal geen afval produceren is in de huidige maatschappij niet mogelijk. Toch is het slim om als bedrijf goed te letten op de hoeveelheid afval dat geproduceerd wordt. Dit is namelijk beter voor het milieu en als er minder afgevoerd moet worden, hoeft er ook minder betaald te worden! Doe inspiratie op door te lezen over afvalvrije kantoren, kijk uit met het onnodig printen van documenten en kies waar mogelijk voor duurzame producten die een langere levensduur hebben. En als je toch onderzoek doet naar het afvalvolume en de verschillende afvalstromen binnen kantoor, koppel dit dan terug naar je collega’s, zodat zij inzicht krijgen in hun eigen afvalverbruik.

Bonustip: Schakel Wastenet in

Zoals eerder in dit artikel al is aangegeven komen wij graag langs bij u op kantoor om  de afvalstromen in kaart te brengen en te laten zien waar er bespaard kan worden (en dit is ook nog eens gratis!). Wij zijn in te zetten als afvalmanager en nemen alle afvalzorgen uit handen. Wij regelen het onderzoek, de containers, de afvoer en zoeken naar de voordeligste prijs. Ons landelijk netwerk van meer dan 50 inzamelaars zorgt ervoor dat wij per afvalsoort de beste inzamelaar kunnen vinden die dit tegen het laagste tarief kan verwerken. Kunt u ook een afvalmanager op kantoor gebruiken?

Feit of fabel? Alles over afval scheiden

Afvalscheiding wordt gepromoot door door de overheid, we betalen afvalstoffenheffing en is er meer en meer informatie beschikbaar over afvalmanagement en de noodzaak van recyclen. Zo worden we steeds meer bewust van de waarde van ons afval. Toch kan het nog best...

De voordelen van papierafval scheiden

In Nederland zijn we goed in het scheiden van oud papier en karton. Op dit moment wordt zo’n 85% gescheiden ingezameld. Bedrijven zijn hierin een belangrijke schakel. Zo’n 65% van al het ingezamelde papier en karton komt namelijk uit het bedrijfsleven. Volgens...

Containerservice: overal snel en makkelijk een container bestellen

Aannemers, klussers en hoveniers opgelet! Heb je regelmatig containers nodig voor opdrachten? En ben je het zat om voor elke opdracht weer een nieuw bedrijf in de buurt te moeten zoeken? Dan hebben wij de oplossing.Afval is tegenwoordig best een klus geworden. Je wilt...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur