Circulair ondernemen afval duurzaamheid coronauurzaamheid corona

Gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnellen? Negentig Nederlandse gemeenten verwachten van wel. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep.

Ketenverkleining

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat gemeenten kritischer naar hun ketens kijken. In het onderzoek van Stec werd vooral de afhankelijkheid van China benoemd. Een probleem waar ook veel bedrijven tegenaan lopen. Driekwart van de gemeenten geeft aan dat de coronacrisis heeft aangetoond hoe fragiel de huidige ketens zijn. Ook werd er benoemd dat er binnen de ketens nog een grote slag kan worden gemaakt op het gebied van duurzaamheid.

Transitie naar circulaire economie

De huidige coronacrisis biedt nieuwe kansen voor het reorganiseren van de productieketens. Door lokaal te ondernemen en grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken haal je snel meerdere ketens uit het productieproces. Om dit te bereiken is het, volgens Stec, van belang dat de overheid deze transitie gaat stimuleren, onder andere door middel van beleid, wet- en regelgeving.

Ondervraagde gemeenten vinden daarnaast dat circulaire werkplekken vooral ruimte moeten bieden aan het verwerken van afvalstromen tot nieuwe productie. Een efficiënte en duurzame inzameling en verwerking van (bedrijfs)afval is dus essentieel in de transitie naar circulariteit.

Doelstelling circulaire economie

Nederland heeft de doelstelling om in 2050 een volledig circulaire economie te zijn. Dit is een economie die is afgestemd op de productiviteit van natuurlijke systemen. Daarnaast moeten bedrijven al in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Een circulaire economie heeft drie belangrijke kenmerken.

1. Gesloten kringlopen
In een circulaire economie worden alle materiaalkringlopen gesloten. Afval in zijn huidige vorm bestaat dus niet meer. Alle reststromen kunnen worden ingezet voor het maken van nieuwe producten. De huidige koop-weggooi cultuur zal worden omgezet naar een leencultuur, waar we producten na gebruik weer terug kunnen geven aan de producent, die het vervolgens weer herstelt of recyclet tot een nieuw product.

2. Hernieuwbare energie
Net als hernieuwbare grondstoffen is het in een circulaire economie van belang dat alle energie uit hernieuwbare energiebronnen komt. Wist je dat het mogelijk is om bedrijfsafval aan energieverbruik te koppelen?

3. Systeemdenken
Om een circulaire economie te realiseren is een goede samenwerking essentieel. Keuzes worden niet meer (alleen) op basis van winst gemaakt, maar op basis van impact.

Circulariteit in het bedrijfsleven

De laatste jaren is er al een verschuiving gaande in het consumentengedrag. De coronacrisis heeft de noodzaak voor deze verschuiving alleen maar verder belicht. Steeds meer consumenten kiezen bewust voor consuminderen en voor duurzame- of circulaire producten. Als bedrijf speel je hierdoor niet alleen in op een onontkoombare verandering, maar grijp je daarnaast een goede kans op klantbinding.

Producten in een circulaire economie zijn gemaakt vanuit hernieuwbare bronnen, hebben een duurzaam ontwerp en kunnen gerecycled worden. Vaak zijn producten niet zomaar meer producten, maar een service. Denk aan een deel- of leensysteem van kleding, fietsen of auto’s. In circulaire bedrijven gaat kwaliteit boven kwantiteit. Producten worden niet meer weggegooid maar gerenoveerd. Daarnaast worden alle afvalstromen opnieuw ingezet in een nieuw productieproces of na grondstofrecycling.

Duurzame circulaire economie bedrijven

Start met circulair ondernemen

Wilt u ook starten met circulair ondernemen? De eerste stap in dit proces is een efficiënt afvalsysteem en goede inzameling. Wastenet inzameling helpt u graag bij het herzien van uw inzamelmogelijkheden. Zo kunnen alle afvalstromen geschieden worden ingezameld en duurzaam worden verwerkt. Neem contact op voor de vele mogelijkheden.

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

[instagram-feed layout=grid]

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur