Bespaar kosten en milieu met scheiden op de bouwplaats

Bespaar kosten en milieu met scheiden op de bouwplaats

Afval scheiden op de bouwplaats? Vaak wordt, ook bij grote projecten, veel afval in gecombineerde afvalcontainers gegooid. Zonde, want dan betaalt u de kosten voor het uitsorteren aan de afvalinzamelaar, terwijl niet altijd alles even goed gesorteerd en dus gerecycled kan worden. Een gecombineerde container lijkt misschien tijd te besparen, maar met een goed plan hoeft dat niet. Zo kunt u flink besparen op kosten, het milieu en wordt uw bedrijf duurzamer.

Chemisch afval veilig inzamelen en vervoeren

Chemisch of gevaarlijk afval kan belastend zijn voor mens en milieu. Zo belastend dat ze niet in aanraking mogen komen met andere afvalstoffen die worden verbrand of gerecycled. Chemisch afval moet via een aparte stroom worden afgevoerd en verwerkt. Hiervoor zijn speciale richtlijnen opgezet. Specifieke kennis is daarom essentieel. Niet alleen voor de inzamelaars en verwerkers, maar ook voor de bedrijven en medewerkers die te maken hebben met deze afvalstoffen.

Maak een duidelijk plan voor het scheiden van afval

Puin, beton, metaal, hout en gips zijn allemaal grondstoffen die op de bouwplaats gescheiden kunnen worden. Door afval te scheiden op de bouwplaats werkt u mee aan betere recycling en dus een beter milieu. Met een duidelijk plan is dit goed haalbaar, werkbaar voor uw medewerkers en bespaart u kosten en het milieu.

Maak een plan in 6 stappen

Met een duidelijke plan is het voor uzelf en de medewerkers helder wat te doen.

Stap 1 – projecten bepalen

Zet eerst op papier welke projecten er ingepland zijn, welke klussen daarbij gedaan worden en welk afval daarbij vrijkomt. Probeer dit zo gedetailleerd mogelijk uit te werken. Bij het slopen van muren, is er bijvoorbeeld veel puin, maar wellicht ook leidingen, gips, dakafval en glas. Er zijn erg veel afvalsoorten die u op de bouwplaats al kunt scheiden, zoals:

Er zijn containers van 3m3, 6m3, 10m3, 12 m3, 14m3, 20 m3 en 40 m3 beschikbaar. Neem voor de speciale afvalsoorten of vragen even contact met ons op.

Stap 2 – Bepaal het volume per afvalstroom

Als u weet welke afvalsoorten u kunt scheiden, maakt u een schatting van het volume per afvalsoort. Handig hierbij is om alvast rekening te houden van de locatie van het project. Het is niet haalbaar om honderden meters te lopen naar de juiste container. Geef daarom per locatie aan hoeveel er van een bepaalde afvalsoort wordt verwacht.

Stap 3 – stel een plaatsingsplan op

Bepaal welke containers op welke locatie komen te staan. Houd hierbij rekening met de toegankelijkheid van de containers

Stap 4 – Maak een strategisch plan

Als een bouw- en sloopcontainer vooraan staat, dan kan het gebeuren dat in de snelheid een stuk hout erin wordt gegooid. Door de houtcontainer voor de bouw- en sloopcontainer te plaatsen, voorkom je dit. Het moet voor de medewerkers zo efficiënt mogelijk gemaakt worden, maar wel doeltreffend.

Stap 5 – Maak het duidelijk

Zorg dat het duidelijk is welke container voor welke afvalsoort is. Plaats bijvoorbeeld bordjes, werk met kleuren of maak een vaste volgorde van de bakken.

Stap 6 – communiceer

Communiceer het plan helder met uw medewerkers, leg uit hoe en waarom u wilt scheiden en controleer erop dat het gebeurt.

Waarom afval scheiden op de bouwplaats?

Er zijn veel voordelen om afval te scheiden op de bouwplaats. Buiten dat het snel veel voordeliger is om alle afvalsoorten in aparte containers te scheiden, heeft het ook voor het milieu grote voordelen. Als bouwafval apart ingezameld wordt, kan het goed gerecycled worden. Hierdoor hoeven er minder grondstoffen gewonnen te worden, wat uitputting ervan vermindert en er daardoor minder CO2 uitstoot. Zo werkt u mee om Nederland circulair te maken in 2050 en wordt uw bedrijf duurzamer.

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

[instagram-feed layout=grid]

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Koffiedik recycling

Koffiedik recycling

120 miljoen kilo koffiebonen, 300 miljoen kilo koffiedik en gemiddeld drie koppen koffie per Nederlander per dag. Dit zorgt bij elkaar voor flink wat koffieafval. Koffiedik, koffiedrab, residu of welke naam je er aan wilt geven. Het blijft achter bij ieder kopje koffie. Gelukkig is dit afval prima te recyclen.

Koffie is een waardevolle grondstof. Na olie is dit zelfs de meest verhandelde grondstof ter wereld! Hoeveel mensen ken je wel niet die niet op gang komen op een dag zonder hun lieftallige kopje koffie? In Nederland gebruiken we per jaar zo’n 120 miljoen kilo koffiebonen. Van de hele koffieplant komt er uiteindelijk maar 0,2% in je kopje koffie terecht. De rest is afval.

Wat gebeurt er met koffieafval?

Dit afval wordt in de meeste gevallen verbrand samen met het restafval. Jaarlijks dus zo’n 300 miljoen kilo koffiedik. In sommige gevallen komt het koffiedik bij het organisch afval terecht, waar het wordt vergist of gecomposteerd als groenafval. Vanwege de grote aantallen lijkt koffiedik recyclen dus zeker interessant. Het is alleen wel makkelijker gezegd dan gedaan, omdat het niet lang houdbaar is. Wanneer koffiedik wordt gebruikt voor het kweken van bijvoorbeeld oesterzwammen, moet het binnen een week worden verwerkt. Wacht je te lang dan is het goedje onbruikbaar geworden. Wanneer je dus gaat starten met koffiedik inzamelen, dan is het goed om te realiseren dat je hier veel koffie op korte termijn voor nodig hebt. Bij grote bedrijven en koffiebranderijen of koffietenten kan dit dus zeker. In dit geval wordt het koffieafval verzameld in vaten, emmers of speciale containers, opgehaald door een inzamelaar (Wastenet inzameling ?) en naar de kweker gebracht. De kweker gebruikt het koffiedik om paddenstoelen te kweken. Hoe ze dat doen?

Zo maak je paddenstoelen van koffiedik

In de kwekerij maken ze een substantie van koffiedik en een aantal andere organische ingrediënten waaraan sporen van paddenstoelen worden toegevoegd. Dit wordt vervolgens in een zak verpakt, waar het een aantal weken kan broeden. Na zes weken vormen zich langzaam oesterzwammen.

Biogas

Wanneer koffiedik niet wordt gebruikt als kweek voor paddenstoelen wordt koffiedik omgezet in biogas.

Pallets van koffiedik

Daarnaast wordt koffiedik gebruikt om pallets van te maken. Pallets? Ja echt pallets. Het is een mengeling van koffiedik en hout. Na de inzameling van het koffiedik wordt het gedroogd en vermengd met houtzaagsel. Hier worden vervolgens pellets van geperst.

Koffierecycling

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Alles over de vetafscheider

Alles over de vetafscheider

Alle bedrijven die beschikken over een professionele keuken moeten verplicht hun afvalwater laten afvoeren via een aangesloten vetput. Deze put wordt ook wel een vetafscheider genoemd en zorgt ervoor dat plantaardige- en dierlijke vetten geen problemen kunnen veroorzaken in het riool.

Waarom een vetafscheider?

Warmte maakt vet vloeibaar en koelte maakt vet hard. Wanneer het vet net gebruikt is, is het warm en vloeibaar. Wanneer je dit dus samen met water wegspoelt, lijken er weinig problemen te ontstaan. Deze komen echter pas in de riolering. Als het vet afkoelt en stolt, hecht dit vet zich aan de wanden en verstopt dit langzaam het riool, met water- en stankoverlast tot gevolg. Wanneer je plaatsen hebt waar veel horecagelegenheden bij elkaar zitten kan dit snel een groot probleem worden.

Een vetafscheider, ook wel bekend als vetput, helpt dus verstopping tegen te gaan terwijl je gewoon je vieze pannen kunt blijven afspoelen. Deze vetput is een tussenstuk tussen het riool en het bedrijfspand dat het vet en slib opvangt. Maar wanneer moet je een afscheider installeren en aan welke eisen moet deze voldoen?

Wanneer moet ik een vetafscheider plaatsen?

Horecabedrijven en instellingen in de voedingsmiddelenindustrie zijn verplicht om een vetafscheider te plaatsen als het afvalwater een vetconcentratie heeft van meer dan 300 milligram per liter.

 Er zijn echter wel uitzonderingen:

  • Horecabedrijven die voor 1 januari 2008 niet in het bezit waren van een vetput hoeven deze niet alsnog te plaatsen. Dit valt onder het zogenaamde overgangsrecht.
  • Horecabedrijven die voor 1 januari 2008 wel in het bezit waren van een vetvangput, maar bij wie de vetput niet voldoet aan de huidige norm kunnen de oude vetput wel blijven gebruiken.
  • Wanneer je niet genoeg of nauwelijks vethoudende producten bereidt kan je een “maatwerkvoorschrift” aanvragen bij de gemeente. In de meeste gevallen ben je dus niet verplicht om een vetafscheider te plaatsen.

Bedrijven die gebruikmaken van een vetafscheider zijn verplicht deze minimaal één keer per jaar te controleren. Wanneer de vetlaag minimaal 10 cm dik is, moet de vetput worden leeggezogen en schoongemaakt. .

Waar wordt een vetafscheider geplaatst?

Een vetafscheider kan buiten het pand op de openbare weg worden geplaatst. Wanneer hier geen ruimte voor is, bijvoorbeeld in de binnenstad, kan de vetput ook bovengronds tussen de gootsteen, afwasmachine en de waterafvoer geplaatst worden.

Kan ik met een vetafscheider alle olie in de gootsteen gooien?

Ondanks dat de vetput de olie in het water opvangt, is het niet de bedoeling dat al het vet gewoon door de gootsteen wordt gespoeld. De norm is dat het wegspoelen van plantaardige of dierlijke oliën en vetten zoveel mogelijk moet worden voorkomen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden geëist. Er mogen dus geen pannen frituurvet worden weggooit in het riool, maar de pannen mogen met een klein vetlaagje nog wel de afwasmachine in. Dit laagje kan vervolgens door de vetafscheider worden opgevangen. Het is wel gewenst om etensresten met aanhangend vet en sauzen met een papiertje af te vegen voordat het wordt afgespoeld. Ook met afwas- en reinigingsmiddelen moet worden opgepast bij een vetafscheider. Teveel schoonmaakmiddelen kan ervoor zorgen dat het vet gaat emulgeren waardoor er alsnog verstopping kan ontstaan.

Europese normen

Vetafscheiders moeten aan een aantal normen voldoen. Vetafscheiders / vetputten en slibvangputten moeten voldoen aan de NEN-EN 1825-1 en -2 norm. Hier staat in dat de afscheider goed moet worden onderhouden en gereinigd, zodat een goede werking gegarandeerd is en dat het vet regelmatig moet worden verwijderd door een erkende inzamelaar die vermeld staat op de VIHB-lijst. Daarnaast mag de slibopvangruimte voor maximaal 50 % gevuld zijn en mag de vetopslagruimte maximaal 80% gevuld zijn. Dit is een vetlaag van 10 tot 16 cm.

Vanaf 1 september 2006 moeten alle op de Europese markt verkochte olie- en vetafscheiders voldoen aan de NEN-EN-normen en zijn voorzien van een CE-markering, wat betekent dat het product voldoet aan de Europese regelgeving.

Recyling van vetten

Het vet uit de vetput wordt na inzameling naar een vergister gebracht. Hier wordt het omgezet naar onder andere hernieuwbare biobrandstof voor auto’s en vrachtwagens. Het restproduct wordt gebruikt als meststof.

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

[instagram-feed layout=grid]

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Zo wordt biogas gemaakt

Zo wordt biogas gemaakt

Luierrecycling Nederland

Schone brandstof en groene stroom. Organisch afval is een ideale grondstof voor groene energiewinning. Het zorgt er niet alleen voor dat bio-afval nuttig wordt toegepast, maar het zorgt ook nog eens voor een grote CO2 besparing.

Hoe wordt biogas gemaakt?

Biogas is een vernieuwbare energiebron. Dit wordt gemaakt van organisch afval, ook wel ook wel GFT-afval of Swill genoemd. Dit afval bestaat uit voedselresten die vrijkomen in de bedrijfskeuken. Organisch afval wordt ingezameld in groene rolcontainers, palletboxen of in sommige gevallen zelfs in afzetcontainers. Na het inzamelen gaat het afval naar vergister, waar het wordt gemengd met mest en rioolslib.

De massa wordt daarna verhit waarbij het afval door middel van bacteriën wordt afgebroken. Bij dit proces komt biogas vrij. Biogas wordt gezuiverd en bewerkt tot aardgaskwaliteit, waarna het wordt toegevoegd aan het aardgasnetwerk. De rest van de solide massa dat overblijft noemen we digestaat. Dit wordt gebruikt als meststof. Om te voorkomen dat het biogas in de natuur terecht komt, worden de putten waar het afval wordt vergist verbonden met krachtige afzuigers. Vervolgens wordt het gas doorgezet naar gasmotoren, waar het wordt omgezet in warmte en elektriciteit. . De elektriciteit wordt direct naar het elektriciteitsnet gestuurd. Van de warmte wordt stoom geproduceerd waar vervolgens via een turbine elektriciteit wordt opgewekt.

Waar wordt biogas voor gebruikt?

In Nederland  gebruiken we biogas als brandstof voor auto’s en voor de opwek van groene stroom in warmtekrachtcentrales. Hoewel het ook te gebruiken is voor huishoudens, wordt dit nog niet op grote schaal gedaan.  Na het produceren van biogas, blijft er zo’n 90 procent van het oorspronkelijke gewicht over. Dit afval wordt gecomposteerd, waardoor het weer terug de landbouwgrond ingaat. Compost in de bodem is goed voor watervasthoudend vermogen, de bodemstructuur en de biodiversiteit.

Waar kan wel biogas van gemaakt worden en waar niet van?

Al het afval waar compost van kan worden gemaakt kan gebruikt worden voor biogas. Denk hierbij aan:

Schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
Resten van gekookt eten
Vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes)
Pinda- en notendoppen 
Eierschalen
Plantaardige olie en gestold vet
Theezakjes en filters met koffiedik
Brood
Klein snoeiafval
Gemaaid gras
Bladeren
Mest

Hier kan geen compost en dus ook geen biogas van worden gemaakt:

Luiers en incontinentiemateriaal (dit kan wel, maar alleen als aparte afvalstroom)
Honden- en kattenharen
Hout en dikke takken
Zand en grond
(volle) Stofzuigerzakken
As uit de asbak en open haard

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Luierrecycling

Luierrecycling

Kinderopvang, ziekenhuizen en zorginstellingen vragen er regelmatig naar; kunnen gebruikte luiers apart worden ingezameld en worden gerecycled?

Het recyclen van luiers is technologisch en logistiek mogelijk en de bereidheid bij zorginstellingen is enorm groot. Toch worden luiers in Nederland nog niet op grote schaal gescheiden inzamelt en is de recyclecapaciteit niet groot.

Waarom luiers recyclen

In Nederland gooien we jaarlijks 1 miljard babyluiers weg.  Er wordt geschat dat de hoeveelheid uit de ziekenhuizen en (ouderen) zorginstellingen even hoog is. Dit is dus een enorme hoeveelheid luiers. Wanneer er geen recyclemogelijkheden zijn voor luiers, worden ze afgevoerd als restafval en dus verbrand in een afvalenergiecentrale. Hier komt CO2 bij vrij en gaan er belangrijke grondstoffen verloren, waar weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden.

De CE Delft heeft berekend dat er bij de recycling van één ton luiers er 480 kilo CO2 uitstoot kan worden bespaard. Dit ten opzichte van verbranding met energieterugwinning.

Wat zijn de recyclemogelijkheden in Nederland?

In Nederland staat momenteel één fabriek waar luiers worden gerecycled. De ARN. De afvalenergiecentrale in de buurt van Nijmegen verwerkt gebruikte luiers en rioolslib tot biogas, kunstmest en nieuwe kunststof producten.

Gebruikte luiers bestaan voor zo’n 70% uit ontlasting. De rest is cellulose, fluff pulp en kunststof. De luiers worden vervolgens onder hoge druk tot 250 graden Celsius verwarmd, waardoor ziekteverwekkers worden gedood en medicijnen worden afgebroken. Dit resulteert in slurry; een vloeibare massa met een laagje kunststof. Het kunststof wordt eruit gezeefd en vermalen tot granulaat. Dit granulaat kan weer worden ingezet als grondstof voor nieuwe plastic producten. De slurry wordt verwerkt tot biomassa of compost.

Wat is de ontwikkeling van luierrecycling?

Omdat de ARN op dit moment nog de enige is die luier recyclet in Nederland, is het nog niet mogelijk om door het hele land luiers gescheiden in te zamelen. Remonis is de enige afvalverwerker in Nederland die de luiers vervoerd naar ARN. Toch is luiers scheiden niet zinloos. Het geschieden aanbieden van luiers verhoogd de urgentie voor meer capaciteit. De vraag kan de recyclemogelijkheden versnellen. Kijk bijvoorbeeld naar het PMD bedrijfsafval. Dit is de laatste jaren steeds verder ontwikkeld door de grote vraag. Oplossingen voor de toekomst zouden bijvoorbeeld zijn om speciale luiercontainers in te zetten bij ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen. Daarnaast zou er een netwerk kunnen komen van kinderdagverblijven en zorginstellingen die als centraal inzamelpunt fungeren. Hou voor meer informatie en oplossingen de stichting Luier recycling Nederland in de gaten.

Wastenet blijft de ontwikkelingen van luierrecycling op de voet volgen en zal dit gaan aanbieden wanneer verwerking op grotere schaal mogelijk is.

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Piepschuim Recycling

Piepschuim Recycling

Piepschuim recycling - Istock

Eps, in de volksmond ook wel piepschuim genoemd, bestaat voor 98% uit lucht, maar kan flink wat ruimte innemen in je afvalcontainer. Wanneer je dit in de restafvalcontainer inzamelt, betaal je per lediging dus voor een hoop lucht. Piepschuim kan, wanneer het droog en schoon wordt aangeboden, gerecycled worden tot nieuw piepschuim. Met een gescheiden inzameling van EPS bespaar je dus niet alleen kosten, maar draag je ook bij aan een beter milieu.

Wat is EPS?

EPS staat voor Expanded Polystyreen of Geëxpandeerd Polystyreen. EPS wordt gemaakt van polystyreen, een kunststof dat op zijn beurt weer van aardolie is gemaakt. Deze kunststof is ook bekend onder de naam tempex, PS-hardschuim, airpop of piepschuim. EPS wordt gebruikt voor allerlei toepassingen, zoals het beschermen van goederen tijdens transport, maar ook in de bouwsector als  dak- en vloerisolatie, voor het vullen van een spouwmuur en voor gevelisolatie.

Kan piepschuim worden gerecycled?

Piepschuim is, ondanks de slechte naam van kunststof, duurzaam en een waardevolle grondstof. Wanneer het goed gescheiden wordt ingezameld is het namelijk voor 100 procent te recyclen tot nieuw EPS. Op dit moment wordt EPS op veel plekken al gerecycled, maar de gescheiden inzameling kan nog veel beter. In 2013 werd er al 64 procent van het EPS in Nederland gescheiden ingezameld. Dit is een goede ontwikkeling, al wordt er jaarlijks ook nog meer dan 3.500 ton EPS met het restafval afgevoerd. Hierdoor raken de restafvalcontainers snel vol en belandt het EPS in de verbrandingsoven.

De Nederlandse visindustrie en tuinbouw zijn koplopers op het gebied van EPS recycling. In de visindustrie wordt meer dan 90% van de EPS-viskisten gerecycled en in de tuinbouw is het recyclepercentage van de EPS plantentrays net zo hoog. In andere sectoren wordt op dit moment nog weinig EPS hergebruikt of gerecycled.  Hoewel EPS in de bouwsector ook gescheiden wordt ingezameld is de stroom beperkt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de toepassing van EPS als isolatiemateriaal. Wanneer dit zijn werk blijft doen, wordt het niet afgebroken en komt het dus niet bij het sloop- of verbouwafval.

Hoe wordt piepschuim gerecycled?

Wanneer piepschuim ingezameld wordt voor recycling, moet het droog, schoon en wit worden aangeboden. Het EPS mag niet vervuild zijn met veegvuil,  plakband, stickers/etiketten, verf- lijmresten, voedselresten, vet, olie of gevaarlijke afvalstoffen.

Na inzameling zijn er twee manieren om EPS te recyclen; persen of verschredderen.
In het eerste geval wordt het piepschuim samengeperst tot een compacte eenheid. Het polystyreen kan zo makkelijk worden vervoerd naar fabrikanten, waar de grondstof kan worden ingezet in de productie van nieuwe kunststof producten.

Wanneer het EPS wordt verschredderd, wordt het verbrokkeld en vermalen tot kleine (oorspronkelijke) EPS parels. Waar nodig worden de parels nog gezeefd en gefilterd. Het merendeel van de gerecyclede EPS parels komt terecht in de bouw als woningisolatie.

Hoe wordt piepschuim ingezameld?

Het voordeel van EPS is dat het niets weegt. Het nadeel is dat het erg volumineus is. Door het piepschuim gewoon in de restafval container te gooien, verspil je niet alleen de recycling mogelijkheden, maar loop je ook nog eens geld mis. Een wekelijkse inzameling van een restafvalcontainer kost al snel honderd euro of meer. Met een paar blokken EPS is de container snel vol.

Een beter plan is dus om EPS apart in te zamelen in een container of doorzichtige 1000 liter zakken. Deze zakken kunnen in een speciale houder worden geplaatst voor een efficiënte inzameling.  

Wanneer je EPS in een rolcontainer wilt inzamelen is dit rendabel vanaf 1 rolcontainer van 240 liter per week. Hier kan ongeveer 3 kilo EPS in worden ingezameld.

Wanner je als bedrijf op een hoge frequentie veel piepschuimafval produceert is een perscontainer of verdichter een ideale oplossing. In een perscontainer kan je snel een grote hoeveelheid inzamelen en het afval neemt weinig ruimte in, omdat het samen wordt geperst.

Hoe duurzaam is piepschuim?

Piepschuim heeft geen duurzame reputatie. Dit omdat het gemaakt is van plastic. Vaak wordt karton als een milieuvriendelijkere optie gezien, omdat het gemaakt wordt van natuurlijke producten en tot wel zeven keer te recyclen is. Het nadeel van papier en karton is dat de houtvezels steeds slechter van kwaliteit worden bij iedere recycleronde. EPS is niet alleen 100 procent recyclebaar, het is ook ongevoelig voor vocht en raakt niet snel vervuild. Daarnaast is EPS, vanwege zijn schokabsorberende kwaliteiten, het meest betrouwbaar om producten in te transporteren. Hierdoor is de transportschade nihil, wat extra kilometers voorkomt.

Omdat piepschuim een “monomateriaal”(niet gemixt is met andere soorten plastic of aluminium) is, is het recycling proces efficiënt en kost het weinig energie. Na het vermalen en zeven zijn de korrels direct her te gebruiken.

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

Eén week zonder (bedrijfs)afval. Ga de uitdaging aan

Bedrijven zijn één van de grootste afvalproducenten van Nederland. Kantoorpapier, etensresten, verpakkingen, productieresten; dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er op een gemiddelde dag de prullenbak in gaat. Ben jij je bewust van hoeveel je weggooit? Doe mee...

[instagram-feed layout=grid]

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur