Invloed van corona op bedrijfsafval

De maatregelen omtrent het Corona-virus hebben op vrijwel alle bedrijven effect. Ondanks dat de afvalinzameling zoveel mogelijk door kan blijven gaan, heeft de crisis ook invloed op de afvalsector.

Gevolgen van thuis blijven

Nu de meeste mensen zoveel mogelijk thuiswerken is er een verschuiving te zien in de hoeveelheden afval. Het is daarom ook niet heel verrassend dat de hoeveelheden bedrijfsafval zijn verminderd en er een duidelijke toename te zien is in de hoeveelheid huisafval. De afgelopen maanden is er zo’n 30% minder restafval bij bedrijven ingezameld. Door deze afname staat de continuïteit van energielevering door afvalenergiecentrales onder druk. Deze centrales zijn namelijk afhankelijk van restafval, dat ze omzetten in energie. In het verleden werden tekorten opgelost door de import van buitenlands afval, maar importbelasting heeft deze oplossing lastig gemaakt. De afname van de hoeveelheid bedrijfsafval heeft vooral te maken met het thuiswerken, de sluiting van de scholen restaurants en winkels.

Daarnaast zijn mensen thuis veel aan het opruimen, waardoor er meer grofvuil wordt vervoerd. Door de klus- en opruimdrukte wordt er aangeraden om de milieustraten zo veel mogelijk te vermijden door als particulier een afvalcontainer te huren. Hoewel er steeds meer versoepeling aankomt, zal deze verschuiving nog wel even te zien blijven.

Papier

In de gemeentes heeft de inzameling van oud papier een tijd stilgelegen of ligt het nog steeds stil. Het inzamelen van papier- en karton voor bedrijven gaat wel gewoon door. Hoewel zo’n 65% van het ingezamelde papier en karton normaal gesproken uit het bedrijfsleven komt, is ook hier een terugloop te zien vanwege het thuiswerken, de sluiting van bedrijven en de terugloop van productieprocessen. Orders van en naar het buitenland worden massaal afgezegd, maar de verpakkingsindustrie leeft op. Vooral de verpakkingen voor voedsel en farmaceutische producten zijn erg belangrijk in de huidige crisistijd. Het is cruciaal dat de inzameling van oud papier gewoon blijft doorgaan, gezien het als grondstof wordt gebruikt voor o.a. hygiënepapier en verpakkingsmateriaal. 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oud papier. Corona gerelateerd papier, zoals papieren zakdoekjes,  mogen niet bij het oud papier worden ingezameld.

Plastic afval

Voor de huidige crisis kampte Europa al met een plastic overschot. We kopen en produceren meer dan dat recyclingbedrijven kunnen verwerken en ook de export naar China is sinds een paar jaar geen optie meer. Hierdoor staat er grote druk op verwerkingsbedrijven. Hoewel er al jarenlang wordt gestreden voor een verbod op wegwerpplastic is het gebruik hiervan sinds de corona crisis, volgens het Wereld Natuur Fonds met maar liefst 111% toegenomen. Plastic speelt namelijk ook een belangrijke rol bij het indammen van het virus.

Het overschot van het plastic afval loopt daarnaast ook op omdat er minder vraag is naar gerecycled kunststof uit PMD afval. Dit komt omdat bedrijven die hier gebruik van maken minder produceren, (zoals bijvoorbeeld in de auto-industrie), last hebben van teruglopende verkopen of zelfs hun productie helemaal hebben moeten stopzetten.

Organisch afval

Ook is er een toename te zien in de verbranding van organisch afval. Dit komt onder andere door de grote voedseloverschotten en omdat de afzetmarkt voor sierteelt door de crisis enorm is afgenomen.
Zo’n 62% van het niet verkochte voedsel is niet meer voor consumptie geschikt. Ongeveer de helft wordt gebruikt voor het opwekken van biogas. Is dit niet mogelijk dan wordt het ingezet als veevoer. De laatste optie voor dit afval is verbranding.

Textiel

De afzetmarkten voor tweedehands textiel liggen zo goed als stil. Hierdoor worden grote hoeveelheden tegen lage prijzen verkocht of wordt het massaal opgeslagen. Inzamelbedrijven kunnen hun textiel lastig kwijt. Zij zijn vooral afhankelijk van de export, bijvoorbeeld naar de auto-industrie. De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) pleit voor financiële steun om de overlevingskansen te vergroten.

Nieuwe afvalstromen

Zoals al eerder benoemd zorgt de crisis ook voor een nieuwe afvalstroom. Het zogenaamde ‘corona afval’. Denk aan mondkapjes, plastic handschoentjes, schorten en ander medisch materiaal. Afvalbedrijven hebben eerder al een oproep gedaan om dit afval niet bij het plastic weg te gooien, maar bij  het restafval, vanwege de veiligheid van de afvalverwerkers. Pas wanneer er medisch afval in enorme aantallen kan worden afgevoerd kan er worden gesproken over recyclingsmogelijkheden, zoals bedrijven Van Straten Medical en GreenCycl en Renewi momenteel doen met de recycling van mondkapjes.

Historisch lage olieprijs

Dit jaar hebben we een historisch lage olieprijs, wat o.a. invloed heeft op de recycling van plastic afval. Het is hierdoor namelijk veel goedkoper om nieuw plastic te laten maken, dan om het te recyclen. De lage olieprijs heeft twee redenen, waarvan één te wijten is aan de corona crisis. Vliegtuigen blijven aan de grond, bedrijven produceren minder en mensen rijden minder met hun auto vanwege het massale thuiswerken. Hierdoor is de vraag naar olie fors gedaald. Daarnaast hebben Saoedi-Arabië en andere olieproducerende landen zoals Rusland de ambitie om meer olie uit de grond te halen. Dit aanbod drijft de prijs nog verder omlaag.

De olieprijs is op dit moment 55% lager dan aan het begin van het jaar. De prijs zal echter niet verder dalen. Saoedi-Arabië heeft besloten de oliekraan ietsjes dicht te draaien en door de versoepeling van de maatregelen zal er langzaam weer meer olie gebruikt gaan worden.

Invloed op Wastenet

Zoals eerder vermeld heeft de huidige crisis geen invloed op onze werkzaamheden. Afval wordt gewoon op de reguliere tijden ingezameld, tenzij anders aangegeven.

Veel van onze klanten worden geraakt door de corona maatregelen en voor veel bedrijven zijn de gevolgen op lange termijn nog niet zichtbaar. Wij hebben sinds het begin van de maatregelen contact met onze klanten om hen zo veel mogelijk tegemoet te komen waar nodig. Mocht u tegen iets aanlopen op het gebied van afval dan kunnen we altijd samen een oplossing vinden. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice.

Wat kunt u doen?

Om te zorgen dat het afval zo veilig mogelijk kan worden ingezameld is het van belang dat de container juist staat aangeboden aan de kant van de weg en persoonlijk contact zoveel mogelijk vermeden wordt.

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

[instagram-feed layout=grid]

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur