Oliehoudend materiaal (excl. oliefilters)

Euralcode

15.02.03
Niet onder euralcode 15. 02. 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding

Omschrijving

Textiel en papier                                       < 100%
Absorptiemateriaal                                  < 100%
Luchtfilters                                                < 100%
Verpakkingen, V-snaren                         < 100%
Blikjes, folies, papier en karton             < 20%

Meldingsplicht*

Asbesthoudend afval
Spuitbussen
Vrije vloeistoffen
Oliefilters
Overige afvalstoffen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dekseldrum*                          30 – 200 liter                   (kunststof/metaal, inclusief liner)
ASP container*                      800 liter                             (inclusief liner)

 

*UN goedgekeurde verpakking,