Afgewerkte olie

Afgewerkte olie is minerale olie die vrijkomt uit machines zoals auto’s, vrachtwagens en tractors. Ook in hydraulische systemen en in generatoren zit deze olie. Afgewerkte olie is brandbaar en mag niet terechtkomen in de grond of riool. Afgewerkte olie moet volgens wet- en regelgeving apart worden afgevoerd.

Opbrengst voor afgewerkte olie?

De oliemarkt is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Enkele jaren terug kreeg je nog een opbrengst voor afgewerkte olie, maar nu worden er kosten in rekening gebracht voor de inzameling. Dit komt doordat wanneer ruwe olie goedkoper is dan gerecyclede olie, de vraag naar afgewerkte olie afneemt. De transport- en verwerkingskosten blijven wel. Voor inzameling betekent dit dat er tot een hoeveelheid van 2.000 liter kosten in rekening worden gebracht.

Afgewerkte olie inzamelen garage afval
N

Wat is afgewerkte olie

Gebruikte olie uit verbrandingsmotoren en versnellingsbakken
Smeerolie
Olie voor turbines
Hydraulische olie

 

 

 

Bron: LAP3 – ministerie van infrastructuur en milieu

De inzameling van afgewerkte olie

Afgewerkte olie wordt ingezameld vanaf 400 liter. De afgewerkte olie verzamelt u in 60 of 200 literdrums, IBC’s of in een eigen opslag. Voor opdrachten tot 2.000 liter betaalt u de verwerkingskosten. Vanaf 2.000 liter is het kosteloos en vanaf 3.000 liter ontvangt u opbrengst. Meer weten? Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter op onze website.

60 liter dekseldrums inzameling olie en vetten

60 liter drums

Dop- of deksel

Icoon - afvalsoort - restafval

200 liter drums

Dop- en deksel

IBC - opslag olie - wastenet inzameling

IBC

leegzuigen

Icoon groenafval inzamelen

Uit eigen opslag

leegzuigen

Ik wil graag een offerte ontvangen »

Kies voor duurzaam, zonder na te denken over afval

icoon afval

Gratis scan van de
huidige situatie

icoon afval

Passend advies
en offerte

icoon afval

Wij regelen de
overstap

icoon afval

Uw afvalzaken
geregeld

Zet direct de eerste stap »

De recycling van Afgewerkte olie

Vervuilde olie bevat naast olie o.a. PCB’s (polychloorbifenyl), water, brandstofrestanten en metaaldeeltjes. Het uiteindelijke doel is om enkel de olie over te houden zodat dit weer als basisolie kan dienen voor smeerolie.

Na het eerste scheidingsproces blijven er 3 stromen over: (iets schonere) afgewerkte olie, niet gebonden water en sediment. Door verschillende temperaturen te bereiken in een destilleerproces worden worden vervolgens water, benzine en andere brandbare stoffen gedestilleerd.

Afhankelijk van de kwaliteit en de vervuiling van de afgewerkte olie wordt ca. 60% van deze olie weer gebruikt als basis olie voor o.a. hydraulische olie. De overige stromen die eerder gescheiden zijn kunnen ook hergebruikt worden zodat in totaal ca. 90% ingezet kan worden als bruikbare grondstof.

Hoe wordt biogas gemaakt

Ik wil graag een offerte ontvangen