Aanlevervoorwaarden Verf/Inkt vast

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie
08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie

Omschrijving

Vaste uitgeharde verf/inktresten                        ≥ 75 %                 Niet verpompbaar
Oplosmiddelen/water/sludge                             < 25 %                 Verpompbaar
Verpakkingsgrootte                                               > 60 liter

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Gebromeerde difenylethers
Kwik (Hg) en overige zware metalen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Metalen dekseldrum*                        > 60 – ≤ 200 liter (inclusief liner)                  Voorkeur
ASP container*                                    800 liter (inclusief boxpalletzak)                   Geen vrije vloeistof
Dopdrum*                                             > 60 – ≤ 200 liter                                              (metaal, kunststof)
Kunststof dekseldrum*                      > 60 – ≤ 200 liter
Handelsverpakkingen*                       > 60 – ≤ 200 liter

* UN goedgekeurde verpakking.