Aanlevervoorwaarden Verf/Inkt sludge

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie
08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie
08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Verf/inkt/lijm/kitresten                             < 100 %
Vaste stof*                                                      ≥ 50 %
Sedimentlaag                                                 ≤ 25 %                                   (van de verpakkingsinhoud)
Verpakkingsgrootte                                      ≥ 60 liter
Visceus/verpompbaar*

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Radioactieve stoffen
Gebromeerde difenylethers
Dioxinen (dirty 17)
Peroxides
Zware metalen
Organotinverbindingen
Bestrijdingsmiddelen
Aluminium
PCB
Infectueuze stoffen
Isocyanaten/verharders

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Metalen dekseldrum*                             ≥ 60 – ≤ 200 liter                           Voorkeur
IBC container*                                          1000 liter                                        Voorkeur 
Dopdrum*                                                  ≥ 60 – ≤ 200 liter                          (metaal, inwendig gecoat / kunststof)
Kunststof dekseldrum*                           ≥ 60 – ≤ 200 liter
Handelsverpakkingen*                           ≥ 60 – ≤ 200 liter

* UN goedgekeurde verpakking.