Aanlevervoorwaarden Verf/Inkt poeders/stof/veegsel <
norm

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie
08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie
08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Poedervormige afvalstoffen                                > 97 %                                 (poedercoating, filterkoek, vulstoffen, vloerveegsel,
                                                                                                                                 verfpigment en toner – geen verpakking)
Oplosmiddelgehalte                                              ≤ 3%
Zware metalen                                                       < norm                                (InterCheM)
Verpakkingsgrootte                                              ≥ 60 liter
De afvalstof moet te verkleinen zijn tot poeder.

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen (kwik, cadmium en thallium)
Vrije vloeistof
Isocyanaten/verharders

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Metalen dekseldrum*                                       ≥ 60 – ≤ 200 liter                        (inclusief liner)
ASP container*                                                   800 liter                                        (inclusief boxpalletzak)
Gesloten oorspronkelijke verpakking

* UN goedgekeurde verpakking.