Aanlevervoorwaarden Verf/inkt kleinverpakking

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie
08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie
08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Oplosmiddelen/verf/inkt/lijm/kitresten                        > 25 %
Verpakkingsgrootte 0 < 15 liter                                        Alle afvalstromen
Verpakkingsgrootte 15 – < 60 liter                                   Afvalstromen verf/inkt poeder
Verpakkingsgrootte 15 – ≤60 liter                                   Afvalstromen verf/inkt vast, vast/vloeibaar en vast mix

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen
Vrije vloeistof

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dekseldrum*1                                     ≥ 60 – ≤ 200 liter
Boxpallet**                                          1000 liter
ASP container**1                               800 liter
Accubak                                               610 liter
Pallet geseald

* Metaal/kunststof                      ** inclusief boxpalletzak                    1 UN goedgekeurde verpakking