Aanlevervoorwaarden Schone grond

Omschrijving

Schone grond. Grond dat zonder een reinigingsstap direct geschikt is voor hergebruik, niet afkomstig van verdachte locaties of bij sanering van bodems.

Toegestaan

Grond van niet verdachte locatie
Grond van een onverdachte locatie kan op een BRL9335 gecertificeerde locatie ingenomen worden
op basis van acceptatie zonder analyses
Grond van een verdachte locatie word alleen in genomen met analyses
Verder specificaties:
Grond > 80%
Puin < 5%
Verontreinigingsconcentraties < bodemkwaliteitsklasse wonen (op basis van analyse)
De partij dient steekvast en stapelbaar te zijn (water < 25%)

Niet toegestaan*

Gevaarlijk afval
Bouw en sloopafval
Bedrijfsafval
Asbest of asbest gelijkend materiaal
Samengestelde partijen
Grond mag niet chemisch verontreinigd zijn
Grond vrij van Invasieve exoten/uitheemse plantensoorten zoals Reuzenberenklauw of Japanse duizendknoop
Grond mag geen bodemvreemd materiaal bevatten

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.