Aanlevervoorwaarden Oplosmiddel kookpunt > 145°C

Euralcode

07.01.04*
Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

Omschrijving

Oplosmiddelen                           ≥ 40 %
Water                                            ≤ 10 %
Vaste stof*                                    < 50 %
Sedimentlaag                               ≤ 25%                       (van de verpakkingsinhoud)
EOX                                               < 1000 mg/kg
Kookpunt                                      > 145°C
Verpakkingsgrootte                    ≥ 60 liter
Waterdun / verpompbaar

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides (alkenen/glycolethers)
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Logen/zuren
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen
Isocyanaten/verharders

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dopdrum*                                            60 – 200 liter                         (metalen/kunststof)
IBC container*                                    600/1000 liter
Handelsverpakkingen*                     ≥ 60 liter

 

*UN goedgekeurde verpakking, de vulinhoud is maximaal 90% van de bruto inhoud.