Aanlevervoorwaarden Oplosmiddel < 30% vaste stof

Euralcode

07.01.04*
Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen, moederlogen

Omschrijving

Oplosmiddelen                             > 60 %
Water                                             ≤ 10 %
Vaste stof*                                     < 30 %
Sedimentlaag                                ≤ 25%                                (van de verpakkingsinhoud)
EOX                                                < 1000 mg/kg
Verpakkingsgrootte                     ≥ 60 liter
Waterdun / verpompbaar

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides (alkenen/glycolethers)
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Logen/zuren
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen
Isocyanaten/verharders
Halogenen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dopdrum*                                   60 – 200 liter                      (metalen/kunststof)
IBC container*                           600/1000 liter
Handelsverpakkingen*            ≥ 60 liter

 

*UN goedgekeurde verpakking,