Aanlevervoorwaarden natriumhypochlorietoplossing (chloorbleekloog)

Euralcode

16.05.07*
afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

Omschrijving

Natriumhypochoriet               < 25 %
Water                                          > 75 %
Chloor                                         < 10 %
Sediment                                    < 5 %
Zware metalen                          < 5 %
Fluor                                           < 0,1%
Zwavel                                        < 0,1 %
pH                                                > 7

Meldingsplicht*

PCB
Radioactieve stoffen
Dioxinen (dirty 17)
Peroxides
Organotinverbindingen
Bestrijdingsmiddelen
Zware metalen
Gebromeerde difenylethers
Aluminium
Infectueuze stoffen

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Dekseldrum                                    ≥ 60 – ≤ 200 liter                      (metaal/kunststof)
Dopdrum*                                      ≥ 60 – ≤ 200 liter                      (metaal/kunststof)
IBC container*                               1000 liter
Handelsverpakkingen*                 0,1 – 1000 liter

 

*UN goedgekeurde verpakking,