Aanlevervoorwaarden Lithium accu’s

Euralcode

20 01 33*

Toegestaan

Ongesorteerd batterijen met in de mix
UN 3480, Afval, LITHIUM-ION BATTERIJEN, 9, II, ( E )
UN 3090, Afval, BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM, 9, II, (E)

Voorwaarden verpakking

Kunststof/stalen vat, lagen gescheiden met vermiculiet, minstens verpakkingsgroep II

Vaten voorzien van een plastic inliner, met UN kenmerking (UN3480 + UN 3090 + kenmerk “Lithium batterijen
voor recycling”. Batterijen volgens het voorbeeld stapelen (niet gooien). Tussenruimtes goed opvullen met
vermiculiet, ook onder de dekselrand, totdat er geen beweging meer mogelijk is. Deksel moet nog kunnen
sluiten.