Aanlevervoorwaarden Lege kunststof klein verpakkingen

Euralcode

08.01.11*
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Verfindustrie
08.03.12*
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Grafische industrie
08.04.09*
Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Lijm/kit industrie

Omschrijving

Kunststof verpakkingen                          ≥ 97 %
Verf/inkt/lijm/kitresten                         < 3 %                              (uitgeharde resten)
Verpakkingsgrootte                                  < 60 liter

Meldingsplicht*

Nitrocellulose
Aluminium
Peroxides
Dioxinen (dirty 17)
PCB
Bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen
Gebromeerde difenylethers
Zware metalen
Vrije vloeistof

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Boxpallet                                                    1000 liter (inclusief boxpalletzak)                       Voorkeur
Pallet                                                                              (geseald)                                                 Voorkeur
ASP container*                                         800 liter   (inclusief boxpalletzak)
Metalen/kunststof dekseldrum*          > 60 – ≤ 200 liter (inclusief liner)

 

*UN goedgekeurde verpakking