Aanlevervoorwaarden isolatiematerialen

Omschrijving

Onbrandbare anorganische isolatiematerialen afkomstig uit de bouw, renovatie en sloop en
productie-afvallen

Toegestaan

Glaswol
Steenwol

Overige isolatiematerialen zoals:

  • PUR-schuimen
  • folies
  • dierlijke- , kunststof- of synthetische wollen
Niet toegestaan

Gevaarlijk (chemisch) afval
Bedrijfsafval (restafval)
Asbest of asbest gelijkend materiaal (o.a. Eternit, Nieuwe Technologie dakplaat)

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, dient u dit vooraf te melden.

Voorwaarden verpakking

Droog verpakt