Aanlevervoorwaarden Asbesthoudend of asbestgelijkend afval

Omschrijving

Asbesthoudend materiaal en asbest gelijkende materialen uit selectieve sloop of ontmanteling

Toegestaan

Alle niet-recyclebare maar wel brandbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven. De afmetingen mogen
niet groter zijn groter dan 30 x 30 x 60 cm.
Kantoorafval, kantine afval, verpakkingsmateriaal, papier en karton >95%
Organische reststoffen (etenswaren), blik en/of glas <5%

Niet toegestaan*

Gevaarlijk afval
Bouw en Sloopafval
Bedrijfsafval

 

*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het
betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.